l1

prevnext

Сон великий

Pulsatilla grandis Wender.

Червона книга України Сон великийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Жовтецеві. Ranunculaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Центральноєвропейський вид, що має дифузне поширення близько сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Ср. Європа, пд. зх. Сх. Європи. В Україні - в ізольованих оселищах на Поділлі, Передкар-патті, рідко в Правобережному Лісостепу, можливо у Лівобережному Степу. Адм. регіони: Кв, Лв, Ів, Тр, Чц, Хм, Вн, Чк, ?Дн, Од.

Чисельність та структура популяцій:

Локальні популяції нечисленні; однак на Поділлі деякі досягають кількох тисяч особин, повно-членні. Насіннєва продуктивність задовільна, але поновлення відбувається дуже повільно.

Причини зміни чисельності:

Надмірний випас, часте випалювання, сільско-господарське освоєння, видобування копалин. Масово знищується з метою використання в приватному озелененні, збирання на букети. Частина відомих локалітетів знищена.

Умови місцезростання:

Схили з лучно-степовою і степовою рослинністю на рендзинах і малопотужних чорноземах, узлісся дубових і соснових лісів, галявини, на сірих і дерново-підзолистих ґрунтах, у заростях термофільних чагарників. В угрупованнях кл. Festuco-Brometea, Trifolio-Ge-ranietea sanguinei, Rhamno-Prunetea, Sedo-Scle-ranthetea, Quercetea pubescenti-petraeae, Vaccinio-Piceetea. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з вкороченим каудексом. Прикореневі листки з'являються після цвітіння, молоді густо й відстовбурчено жовтуватопухнасті, пізніше розсіяно опушені; пластинки їх яйцевидні, трійчасто-пірчасто розсічені, з лінійно-ланцетними сегментами. Квіткове стебло 10-40 см заввишки, прямостояче, разом зі стебловими листками густо вкрите м'якими жовтуватими волосками, одноквіткове; стеблові листки утворюють дзвоникувате покривало. Квітка прямостояча, широкодзвоникувата, пізніше розкрита; листочків оцвітини 6, довгасто-яйцевидних, лілових або фіолетових, зовні густоволохатих. Плодики довгасті, волосисті. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в НПП "Подільські Товтри", ПЗ "Медобори" та його філіалі "Кременецькі гори", РЛП "Дністровський каньйон", у заказниках і пам'ятках природи Доцільно налагодити комерційне вирощування для запобігання знищення виду у природі. Необхідний моніторинг популяцій. Заборонено заготівлю рослин, руйнування місць зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в усіх ботанічних садах України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2004; Кучеревський, 2001; Редкие и исчезающие..., 1988; Флора Восточной Европь, 2001; Флора УРСР, 1953.

Автор:

О.О. Кагало, І.А. Коротченко, Л.Г. Любінська

Фото, малюнок:

Я.І. Капелюх