l1

prevnext

Горицвіт весняний

Adonis vernalis L.

Червона книга України Горицвіт веснянийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Жовтецеві. Ranunculaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Євросибірський лісостеповий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Від Піренейського п-ва до басейну р. Лєна (Якутія), з пн. на пд. від узбережжя Балтійського моря до Передкавказзя. Поза межами суцільного поширення в Європі та в Сибіру наявні ізольовані ділянки. В Україні зростає на пд. Полісся (рідко), в Лісостепу, Степу і Криму. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції континуальні, однак інтенсивний вплив антропогенних факторів призвів до їх інсуляризації та трансформації у локальні. В умовах Пд. Лісостепу та Пн. Степу мають найвищу щільність (8-25 особин на 1 м2) і повночленні правосторонні спектри, в Криму їх щільність нижча. Поблизу пн. і пд. меж поширення вони мають низьку щільність (0,01-4 особини на 1 м2)/

Причини зміни чисельності:

Вид досить поширений, але запаси сильно скоротилися через розорювання, переви-пас, терасування та заліснення схилів, великі об'єми заготівлі, збирання на букети.

Умови місцезростання:

Приурочений переважо до лучних степів союзів Fragario viridis-Trifolion montani та Cirsio-Brachypodion pinnati, рідше в справжніх степах союзу Astragalo-Stipion та на порушених ділянках союзу Festucion valesiacae, спорадично на узліссях (кл. Trifolio-Geranietea) та у світлих розріджених лісах (кл. Querco-Fagetea). Мезоксерфіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Криптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 15-50 см заввишки з товстим косогоризон-тальним коротким кореневищем і прямими надземними пагонами. Листки пальчасто-розсічені на вузькі ниткоподібні долі. Квітки поодинокі, 2-3 см в діаметрі, золотисто-жовті з 12-20 жовтими і 15 зеленуватими листочками оцвітини. Плід багатогорішок. Цвіте в березні-квітні. Плодоносить у травні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Включений до Додатку конвенції CITES. Охороняють в ПЗ: Українському степовому, Луганському, Канівському, Дніпровсько-Орільському, Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому, Карадазькому, Опукському, "Медобори", "Єлансь-кий степ"; НПП: "Подільські Товтри", "Святі Гори", "Кармелюкове Поділля", і в ряді РЛП, заказників та пам'яток природи. Необхідно організувати нові заказники та контролювати стан популяцій. Заборонено заготівлю рослин, терасування та заліснення схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Національному ім. М.М. Гришка, Донецькому і Криворізькому ботанічних садах НАН України, в Нікітському ботанічному саду - ННЦ УААН, у ботанічних садах багатьох університетів.

Господарське та комерційне значення:

Лікарське, декоративне.

Основні джерела інформації:

Івашин, 1962; Мельник, Парубок, 2004; Пошкурлат, 2000; Шеляг-Сосонко, Дідух, 1978; Шеляг-Сосонко, Куковица, Педь, 1978.

Автор:

В.І. Мельник, М.М. Перегрим

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта