l1

prevnext

Рутвиця смердюча

Thalictrum foetidum L.

Червона книга України Рутвиця смердючаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Жовтецеві. Ranunculaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Реліктовний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Континентальні регіони Азії з іррадіацією в Європу. Зх. Поділля (Товтровий кряж), Розточчя, Опілля, Прикарпаття. Адм. регіони: Лв, Ів, Тр, Чц, Хм.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції невеликого розміру, нечисленні, насіннєве відновлення пригнічене. Структура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності:

Обмеженість екотопів. Вузька еколого-ценотична амплітуда центральноазійського виду, що займає найбільш ксеротичні екотопи, надмірне навантаження (розробка вапняків, терасування схилів, заліснення, випасання худоби).

Умови місцезростання:

Добре інсольовані кам'янисті, сухі пд. схили на збіднених дерново-карбонатних ґрунтах (рендзинах), виходах корінних порід, відслоненнях вапняків, гіпсів, доломітів. Угруповання кам'янистих степів порядку Stipo pulcherrimae-Festucetaliapallentis. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна ко-роткозалозистоопушена рослина 10-50 см заввишки, з короткими кореневищами. Стебло безрозеткове, прямостояче. Листки в обрисі яйцеподібні, тричі-, чотирипірчасті, кінцеві частки яйцеподібні, затуплені; склероморфні. Суцвіття волоть. Квітки фіолетово-зелені, численні, пониклі. Цвіте у липні. Плодоносить у серпні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в ПЗ "Медобори", НПП "Ви-жницький", "Подільські Товтри". Заборонено знищення місць зростання (терасування та заліснення схилів).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують в Національному ім. М.М. Гришка, та Донецькому ботанічних садах НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративний, отруйний.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2004; Определитель вьсших растений Украиньї, 1987; Флора УРСР, 1953; ЧКУ, 1996.

Автор:

Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

І.А. Коротченко