l1

prevnext

Сон розкритий

Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l.

Червона книга України Сон розкритийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Жовтецеві. Ranunculaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Вразливий європейський вид близько пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середня та Сх. Європа, Скандинавія (до 64° пн. ш.), пд. Зх. Сибіру. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу, Пн. Степу. Адм. регіони: Рв, Жт, Чц, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Хм, Вн, Чк, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції різної чисельності й структури: від багаточисельних, повночленних, процвітаючих, до згасаючих, представлених переважно малочисельними генеративними особинами. В оптимальних умовах добре поновлюється завдяки високій насіннєвій продуктивності.

Причини зміни чисельності:

Знищення степових та лучно-степових екотопів, надмірне випасання худоби, часте випалювання травостою, а також масове викопування генеративних особин для озеленення.

Умови місцезростання:

У зх. р-нах і Лісостепу - лучні степи, остеп-нені луки на чорноземах або рендзинах (кл. Festuco-Brometea); на пд. Полісся - соснові, дубово-соснові ліси (кл. Pulsatillo-Pinetea, Vaccinio-Piceetea), лісові галявини, узлісся, зруби, на дерново-підзолистих ґрунтах (кл. Festucetea vaginatae, Trifolio-Geranietea, Sedo-Scleranthetea). Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина, 7-15 (45) см заввишки, кореневище вертикальне; стебла прямостоячі, вкриті густими відстовбурченими м'якими волосками; прикореневі листки на негусто волосистих черешках, в обрисі округлосерцепо-дібні, тричі розсічені, з ромбічними глибоко двічі-тричі роздільними сегментами й зубчастими дольками з гострими пластинками, з'являються після цвітіння; стеблові листки, які утворюють покривало, сильно волосисті. Квітконоси прямі; оцвітина 3-4 см завдовжки, вузькояйцеподібна, синьо-фіолетова, зовні волосиста; плодики довгасті, разом зі стовпчиками до 4-6 см завдовжки, сильно волосисті. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у травні-червні. Розмножується насінням

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в ПЗ "Медобори", НПП "Подільські Товтри", "Деснянсько-Старогутському" НПП, Міжріченському, "Дністровський каньйон" РЛП, численних заказниках і пам'ятках природи. Заборонено збирання рослин, заготівлю для пересаджування, порушення умов виростання (неконтрольовану рекреацію та випасання худоби).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у ботанічних садах України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Флора УРСР, 1953; Екофлора України, 2004; Жижин, Загульський, Кагало, 1987; Лукаш, 2005; Панченко, 2005; Чорноус, 2005.

Автор:

О.О. Кагало, І.А. Коротченко, О.В. Лукаш

Фото, малюнок:

Д.М. Іноземцева