l1

prevnext

Горицвіт волзький

Adonis wolgensis Steven ex DC.

Червона книга України Горицвіт волзькийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Жовтецеві. Ranunculaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Євросибірський степовий вид на пн. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Охоплює територію між 25° і 86° сх. д.: у його європейській частині простягається між 39° і 52° пн. ш., в азіатській між 48° і 55° пн. ш. На пд. від суцільного ареалу є ізольовані місцезнаходження: Закавказзя, пн.-сх. Туреччина. В Україні у степовій зоні, заходить у пд. частину Лівобережного Лісостепу. Адм. регіони: См, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції з декількох сотень особин, зрідка трапляються суцільні зарості на площі 5-10 га. Середня щільність 2-3 особини на 1 м2, максимальна - до 40 особин на 1 м2. За типом просторової структури популяції належать до ізольованих локальних, рідше до ізольованих лінійних, що є наслідком впливу антропогенних факторів.

Причини зміни чисельності:

Розорювання степів, інтенсивний і неконт-рольований випас худоби, заліснення степових схилів, заготівля на лікарську сировину, збирання.

Умови місцезростання:

Приурочений до угруповань справжніх, чагарникових, петрофітних степів кл. Festuco-Brometea. Іноді зростає на узліссях байрачних лісів (кл. Trifolio-Geranietea). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Криптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 10-30 см заввишки, коротко опушена, з товстим косогоризонтальним коротким кореневищем. Стебло розчепірено галузисте. Стеблові листки пірчасто розсічені на лінійно-ланцетні частки. Квітки поодинокі, на кінцях пагонів, лимонно-жовтуваті з 12-20 листочками оцвітини (1,2-2 см діаметром). Плід багатогорішок. Цвіте в березні-квітні. Плодоносить у травні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Українському степовому, Луганському ПЗ, у НПП "Святі Гори", в РЛП - "Донецький кряж", "Клебан-Бик", Зуєвський та ін. і в ряді заказників та пам'яток природи. Необхідно організувати нові заповідні об'єкти та контролювати стан популяцій виду. Заборонено заготівлю рослин, терасування та заліснення схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Національному ім. М.М. Гриш-ка, Донецькому і Криворізькому ботанічних садах НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Лікарське, декоративне.

Основні джерела інформації:

Байрак, Стецюк, 2005; Екофлора України, 2004; Ку-черевський, 2001; Маслова, Лесняк, Мельник, Пе-регрим, 2003; Остапко, 2001; Пошкурлат, 2000.

Автор:

В.І. Мельник, М.М. Перегрим

Фото, малюнок:

М.М. Перегрим