l1

prevnext

Вітеринка (анемона) нарцисоквіткова

Anemone narcissiflora L.

Червона книга України Вітеринка (анемона) нарцисоквітковаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Жовтецеві. Ranunculaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Високогірний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Циркумполярний, диз'юнктивно поширений вид (Європа, Кавказ, Центральна Азія, Далекий Схід, Сх. Китай, Пн. Америка), переважно на гірських луках. В Україні - Карпати (вершини на Чорногорі, Свидівці, Мармароші, Ґорґанах і Чивчинах), Поділля, й одне - у Криму (можливо, інтродуковане). Адм. регіони: Лв, Ів, Зк, Чц, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо близько 30 популяцій у високогір'ї Карпат, 3 популяції у Прикарпатті й Поділлі (решта зникли протягом останніх 50 р.) й одну на Нікітській яйлі, де рослини, можливо, були інтродуковані. Більшість популяцій невеликі (від 20 до 100 м2), часто з неповно-членними віковими спектрами, але іноді є ювенільні та імматурні особини, чисельністю переважно 5-15 рослин на 1 м2.

Причини зміни чисельності:

Вузька еколого-ценотична амплітуда, обмеженість відповідних субстратів, господарська діяльність.

Умови місцезростання:

У Карпатах в субальпійському поясі (1600-2000 м н. р. м.), поблизу вершин переважно на стрімких й слабко задернованих схилах різної експозиції та осипищах (кл. Asplenietea trichomanis, кл. Elyno-Seslerietea (порядок Arabi-detalia caeruleae)). У Прикарпатті та на Поділлі - на лучних степах (союз Cirsio-Brachypodion pinnati кл. Festuco-Brometea). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з мичкуватою кореневою системою, короткими кореневищами та напіврозетковими моно-подіальними надземними пагонами. Стебла 10-50 см заввишки, з прикореневою розеткою й приквітковим покривалом. Прикореневі листки з трійчасто-розсіченими пластинками п'ятикутної чи майже округлої форми. Суцвіття зонтикоподібні, іноді квітки поодинокі. Листків приквіткового покривала три чи більше, вони сидячі, тринадрізні чи роздільні, ромбічно-овальні. Оцвітина біла. Плоди багатогорішки. Цвіте у червні-липні, плодоносить у липні-серпні. Розмноження виключно насіннєве.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у Карпатському БЗ, НПП "Синевир" та у ландшафтному заказнику "Чорний Діл" та інших заповідних об'єктах. Доцільний моніторинг загрожуваних популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Рослини зрідка культивують на присадибних ділянках та в ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2000; Зиман, 1978; Зиман 1985; Карпатські сторінки "Червоної книги України", 2002; Малиновський, Крічфалушій, 2002; Мали-новський, Царик, Кияк та ін., 2002; Чопик, 1976.

Автор:

С.М. Зиман

Фото, малюнок:

П. Косінський, Я.І. Капелюх