l1

prevnext

Аконіт опушеноплодий

Aсonitum lasiocarpum (Rchb.) Gбyer

Червона книга України Аконіт опушеноплодийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Жовтецеві. Ranunculaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Реліктовий (гляціальний) вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений переважно у Сх. Карпатах, окремі ізольовані локалітети відмічені в Зх. Карпатах (Татрах) та Пд. Карпатах (околиці м. Бра-шова в Румунії). В Україні зростає в Бескидах, на Чорногорі, в Ґорґанах та на гірському масиві Свидівець-Негровець. На Подільській височині окремі ізольовані локалітети у Ме-доборах та на Вороняках. На Малому Поліссі єдине місцезнаходження в окол. с. Кліпець в Дубнівському р-ні Рівненської обл. Адм. регіони: Рв, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

В Українських Карпатах виявлено десять локальних популяцій виду, на Подільській височині - лише п'ять, більшість із яких було зафіксовано в ХІХ - першій половині ХХ ст. і, ймовірно, до нашого часу не збереглись. Найбільш пн.-сх. локалітет виду в околицях с. Кліпець в Дубнівському р-ні Рівненської обл. займає площу близько 300 га, в цій популяції - близько 10 тисяч особин виду.

Причини зміни чисельності:

Осушувальні меліораційні зміни гідрологічного режиму місцезростань, суцільні та вибіркові вирубки лісів.

Умови місцезростання:

У Карпатах зростає на висоті 4001150 м н. р. м. в екотонах між буковими лісами Dentario glandulosae-Fagetum та угрупованнями Alnetum incanae, по краях заростей вільхи зеленої Pulmonario (filarszkyona)-Alnetum viridis, інколи на вологих луках поблизу межі лісу; на Малому Поліссі в ясенево-вільхових лісах союзу Alno- Ulmion на торф'янисто-глеєвих ґрунтах. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина, до 2 м заввишки. Характерна наявність столо-ноподібних кореневищ, які формуються в пазухах недорозвинених листків. Листки пальчасто розсічені, з довгастоклиноподібними сегментами. Суцвіття розгалужене. Шолом куполоподібний, 20-25 мм завдовжки, 17-19 мм завширшки. Оцвітина голуба або фіолетова, зовні густо залозисто опушена. Тичинки не опушені або злегка опушені. Плодолистики густо залозисто опушені. Цвіте в липні-вересні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в заказнику "Заплава р. Ікви" (Рівненська обл.). Необхідно створити заказники в місцезнаходженнях виду. Заборонено проведення осушувальної меліорації, збирання рослин та рубок лісу в місцях зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Мельник, 2000; Mitka, 2003; Mitka, Starmihler, 2000.

Автор:

B.I. Мельник, В.М. Баточенко

Фото, малюнок:

В.І. Мельник