l1

prevnext

Аконіт Жакена

Aconitum jacquinii Rchb.

Червона книга України Аконіт ЖакенаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Жовтецеві. Ranunculaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Ендемічний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений у високогір'ї Сх. Карпат. В Україні - Свидовець (г. Близниця), Чорногора (гг. Петрос, Ребра, Шпиці, Гутин-Томнатик) та Чивчин (гг. Чивчин, Гнєтєса, Великий Камінь). Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Для популяцій характерні повночленні вікові спектри й щільність у межах 15-25 особин на 1 м2, проте розміри популяцій малі (переважно 10-15 м2) й кількість їх обмежена, тому є підстава вважати, що цьому виду загрожує знищення.

Причини зміни чисельності:

Обмеженість сприятливих екотопів, вузька еколого-ценотична амплітуда.

Умови місцезростання:

Субальпійський пояс на висоті 1500-1750 м н. р. м., на схилах переважно пд. експозиції, слабко задернованих ділянках, відслоненнях та осипищах, в асоціаціях Cystopteridetum fragilis, Festucetum pictae, Festucetum saxatilis (кл. Asplenietea trichomanis, Saliceta herbaceae, Elyno-Seslerietea). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Криптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з парними дворічними веретеноподібними вертикальними підземними бульбами, з'єднаними горизонтальним столоном, з мичкуватою кореневою системою та прямостоячими поодинокими безрозетко-вими надземними пагонами 15-30(40) см заввишки. Стеблові листки на черешках 2- 4 см завдовжки й з трійчасто-пальчасто-роздільними пластинками п'ятикутної форми, розсіченими на багато вузьколінійних кінцевих часток. Верхівкові суцвіття мало-квіткові, майже головчасті. Квітки з блідо-жовтою оцвітиною, зигоморфні, з напівку-лястим шоломом. Цвіте у липні, плодоносить у серпні. Розмноження виключно насінневе.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у Карпатському БЗ та заказниках загальнодержавного значення. Доцільно встановити режим заповідності на Чив-чині та моніторинг за популяціями виду на всіх гірських масивах. Заборонено збирання та заготівля рослин, порушення місць зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне; отруйний.

Основні джерела інформації:

Зиман, 1997; Карпатські сторінки "Червоної книги України", 2002; Малиновський, Крічфалушій, 2002; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; ЧКУ, 1996; Чопик, 1976.

Автор:

С.М. Зиман, В.Г. Кияк, І.І. Чорней

Фото, малюнок:

Н.М. Сичак, В.В. Буджак