l1

prevnext

Сон кримський

Pulsatilla taurica Juz.

Червона книга України Сон кримськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Жовтецеві. Ranunculaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Вузький регіональний ендемік, споріднений з альпійським P. halleri.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Гірський Крим. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Спорадично поширений у верхньому поясі, рідше у нижньому та середньому. Середня щільність популяцій не перевищує 1-2 особин на 1 м2. Вікова структура в мало порушених біотопах характеризується перевагою преге-неративних рослин - в середньому 65%, генеративних рослин 32%, сенільних 3%.

Причини зміни чисельності:

Масово знищується на букети, а також викопується на продаж.

Умови місцезростання:

Трапляється у середньому та верхньому поясах Гірського Криму в гірських лучних степах яйли (кл. Festuco-Brometea), томілярах (кл. Sedo-Scleranthetea) та галявинах дубових (кл. Quercetea pubescentis-petraeae) або соснових (кл. Erico-Pinetea) лісів на скелетних коричневих, бурих, дерново-карбонатних ґрунтах. Мезоксерофіт, геліофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина до 20-30 см заввишки, з глибокою стрижневою кореневою системою. Листки в розетці, двічі пір-часторозсічені на ланцетні долі, виростають наприкінці цвітіння. Квітки поодинокі, фіолетові, дзвоникоподібні, зовні шовковисто-волосисті, до 8-10 см в діаметрі. Плід багатогорішок з довгими біловолосистими остями. Цвіте у березні-травні. Плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Охороняють в Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому та Карадазькому ПЗ та декількох загальнодержавних заказниках ("Айя", "Байдарський", "Великий каньйон Криму", "Урочище Карабі-яйла", "Гірський карст Криму"). Заборонено збирання та викопування рослин, терасування схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують в Запорізькому, Донецькому та Нікітському ботанічному садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Вахрушева, Имрякова, 2005; Вульф, 1947; Екофло-ра України, 2004; Ена, 2001; ЧКУ, 1996.

Автор:

А.В. Єна, Я.П. Дідух, Л.П. Вахрушева

Фото, малюнок:

В.Ю. Летухова