l1

prevnext

Жовтець Тора

Ranunculus thora L.

Червона книга України Жовтець ТораКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Жовтецеві. Ranunculaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Реліктовий вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Диз'юнктивно поширений у горах Ср. (Альпи, Карпати) та Пд. (Піренеї, Балкани) Європи. В Україні - Свидовець (гг. Близниця, Драго-брат), Чорногора (майже усі вершини, від г. Петроса до г. Попа Івана, включаючи Ребра та Шпиці) та Мармарош ( гг. Піп Іван, Нєнєска). Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Найбільші за розмірами популяції (Чорногора, на Шпицях та Погорільці) мають чисельність близько 600 особин, біля озера Несамовите, чисельність 7-15 особин на 1 м2, але переважна більшість популяцій малочисельні й займають ділянки близько 0,1 га. Для них характерна не-повночленна вікова структура, зокрема, відсутність ювенільних та імматурних рослин.

Причини зміни чисельності:

Популяції вразливі, зменшують чисельність у зв'язку з відсутністю вегетативного розмноження під впливом випасання та інших проявів антропічної діяльності.

Умови місцезростання:

Переважно альпійський, іноді субальпійський пояс на висоті 1650-2000 м н. р. м., на стрімких схилах пд. та сх. експозиції, на слабкозадернова-них ділянках та в розщілинах скель на карбонатних породах. Входить до складу асоціацій Thymo-Festucetum amethystinae, Festucetum pic-tae та Cystopteridetum fragilis й ін. (кл. Elyno- Ses-lerietea, Salicetea herbaceae, Asplenietea tricho-manis). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Криптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з короткими висхідними кореневищами без галуження й бульбоподібними веретеноподібно потовщеними коренями. Надземні пагони поодинокі, прості, 20-30 см заввишки, поновлюються щороку. Стеблових листків 2 чи 3, вони сидячі, шкірясті, майже округлі, голі. Нижній листок на відстані 10-15 см від основи стебла, з нерозсіченою, майже округлою, при основі серцеподібною пластинкою, 7-9 см завширшки, з дрібнозубчастим краєм, другий та третій набагато менші, широколанцетні. Квітки верхівкові, поодинокі, 1,5-2,5 см в діаметрі, з жовтою оцвітиною. Плоди дрібні горішки, на поверхні з крапчастими ямками, голі. Цвіте у червні-липні, плодоносить у липні-серпні. Розмноження насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у Карпатському БЗ та Карпатському НПП. Доцільно поширити режим заповідності на центральну частину хр. Чорногора та встановити моніторинг за популяціями. Заборонено збирання рослин та порушення місць зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, отруйний.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2004; Зиман, 1997; Кияк, Речевсь-ка, 2001; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; ЧКУ, 1996; Flora Slovenska, 1982; Red Data Book. Lists of threatened plants and animals of the Carpathian National Parks and Reserves, 1996.

Автор:

С.М. Зиман, В.Г. Кияк

Фото, малюнок:

І.М. Данилик