l1

prevnext

Осока затінкова

Carex umbrosa Host

Червона книга України Осока затінковаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Осокові (Смикавцеві). Cyperaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Вид на східній межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Неморально-монтанний вид, поширений в Атлантичній, Центральній, Пд. та Сх. Європі. В Україні трапляється спорадично в поліській та лісостеповій зонах Правобережжя (за винятком Закарпатської низовини), у Карпатах і в окремих локалітетах пн.-зх. Лівобережного Полісся. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн.

Чисельність та структура популяцій:

Більшість популяцій відзначаються значними площами та чисельністю особин, загрози їх зникнення чи зміни стану немає.

Причини зміни чисельності:

Потерпає від надмірного рекреаційного навантаження, вирубування лісів, знищення екотопів.

Умови місцезростання:

Росте в розріджених лісах, на узліссях, по чагарниках, на луках, по краях карбонатних боліт, в угрупованнях союзів Asperulo-Fagion, Cephalanthero-Fagion, Eu-Carpinion, Luzulo-Fagion, Carpino-Quercion і Nardion. Гігромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Трав'яний щільнодернинний багаторічник з коротким кореневищем. Стебла 15-40 см заввишки, зі світло-бурими піхвами, розщепленими на прості волокна. Листки пласкі, 2-3 мм завширшки, дорівнюють стеблам. Нижній покривний листок з піхвою й короткою шилоподібною пластинкою, що дорівнює колоскові. Суцвіття з 2-4 зближених колосків. Верхній колосок чоловічий, ланцетний або ланцетно-булавоподібний, зі світло-іржавими, гоструватими покривними лусками. Решта колосків жіночі, довгасті, на коротких ніжках. Покривні луски жіночих колосків коротші за мішечки, яйцеподібні, каштаново-бурі, із зеленою серединною жилкою. Мішечки довгасто-оберненояйцеподібні, жовтувато-зелені, з довгими розсіяними м'якими волосками й тонкими малопомітними жилками, з плавно видовженим вузькоконічним носиком. Приймочок 3. Плід - горішок. Цвіте в квітні-червні. Плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідно контролювати стан популяцій. Охороняють в багатьох заповідних об'єктах, зокрема, Карпатському БЗ, Карпатському, Шацькому та ін. НПП, заказниках. Заборонено знищення місцезростань, суцільні рубки лісів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Кормове

Основні джерела інформації:

Данилик, 1994; Егорова, 1999; Орлов, 2005.

Автор:

І.М. Данилик, Т.Л. Андрієнко, О.О. Орлов

Фото, малюнок:

О.О Орлов