l1

prevnext

Комишник двороздільний (двозонтиковий)

Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani

Червона книга України Комишник двороздільний (двозонтиковий)Карта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Осокові (Смикавцеві). Cyperaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Рідкісний вид на пн. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Тропічна, субтропічна і теплопомірна зони: Кавказ, Середня Азія, Середземномор'я, Пд. і Сх. Європа, Мала Азія, Іран, Японія, Китай, Індія, Пн. й Пд. Америка, Австралія, Африка. В Україні трапляється в Причорномор'ї (піскова тераса пониззя Дніпра; для Криму вважається сумнівним видом). Адм. регіони: Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяційні параметри невідомі. Необхідно з'ясувати сучасний стан популяцій.

Причини зміни чисельності:

Освоєння території, господарське використання, осушення, рекреаційне навантаження.

Умови місцезростання:

Зростає в умовах надмірного зволоження на піщаних ґрунтах, в угрупованнях союзу Phragmition. Гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Терофіт. Трав'яний однорічник, з численними, тупо-тригранними, пучкоподібно скупченими, сизуватими стеблами 5-20 см заввишки. Листки пласкі, вузьколінійні, 0,5-1,5 мм завширшки, при основі опушені або голі, піхви листків зазвичай густо опушені, рідко голі. Суцвіття верхівкове, зонтикоподібне, багатоколоскове, обгорнуте кількома (2-4) покривними листками. Колоски довгасто-яйцеподібні, багатоквіткові, 4-6 мм завдовжки. Покривні луски яйцеподібні, коричневі, з зеленою жилкою та зеленим остюком. Квітки двостатеві, тичинок 2-1, приймочок 2, оцвітних щетинок немає. Плід - горішок, пласко-опуклий, широко-оберненояйцеподібний, білуватий, 0,7-1 мм завдовжки, з поздовжніми ребрами й поперечними реберцями. Основа волосистого стовпчика бульбоподібно потовщена й відокремлена від горішка перетяжкою, при достиганні опадає. Цвіте в липні-вересні. Плодоносить у серпні-жовтні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не охороняють. Необхідно виявити і контролювати стан популяцій, обмежити антропогенне навантаження. Заборонено порушення умов місцезростання, осушення, освоєння територій.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Кормове, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Флора европейской части СССР, 1976; Флора УРСР, 1940.

Автор:

І.М. Данилик

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков