l1

prevnext

Осока тонкокореневищна

Carex chordorrhiza Ehrh.

Червона книга України Осока тонкокореневищнаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Осокові (Смикавцеві). Cyperaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний, гляціальний релікт, що скорочує ареал.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Циркумполярний вид (Євразія, Пн. Америка) з диз'юнктивним поширенням у гірських регіонах. В Україні - на пд. межі поширення, зростає в Поліссі (переважно Зх.), зрідка у пн. частині Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Лв, Ів, Пл.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції представлені окремими локальними куртинами, зрідка виступає співдомі-нантом ринхоспорово-сфагнових, пухівково-сфагнових та шейхцерієво-сфагнових ценозів.

Причини зміни чисельності:

Осушення боліт, вузька екологічна амплітуда.

Умови місцезростання:

Зростає на обводнених ділянках кислих ме-зотрофних боліт, на гіпнових та сфагнових плавах озер, рідше - на евтрофних осоково-гіпнових болотах в угрупованнях союзів Rhynchosporion albae, Caricion lasiocarpae кл. Scheuchzerio-Caricetea nigrae та зрідка в угрупованнях кл. Oxycocco-Sphagnetea. Гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 15-30 см заввишки з вкороченими неповзучими кореневищами та довгими простертими вегетативними пагонами (сто-лонами). Стебла тригранно-круглясті. Листки плескато-жолобчасті, коротші за стебло. Колосків 3-5, кожен у нижній частині з жіночими, у верхній - з чоловічими квітками (гінекандричні). Покривні луски гострі, іржасті, майже дорівнюють мішечкам. Плід - горішок. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у серпні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідне виявлення всіх існуючих місцезнаходжень у Придніпров'ї і створення природно-заповідних територій. Охороняють у Поліському, Черемському, Рівненському (всі ділянки) ПЗ, в Шацькому НПП, заказниках загальнодержавного значення "Нечимне", "Чахівський", "Згоранські озера", "Почаївський", "Вичівський", "Золотин-ський", "Сварицевицький", "Хиноцький". Заборонено зміна гідрологічного режиму, осушення боліт.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Кормове, ґрунтозахисне, торфоформуюче.

Основні джерела інформації:

Андрієнко, Прядко, 1980; Байрак, Стецюк, 2005; Балашев, Андриенко, Кузьмичев, Григора, 1982; Брадіс, Андрієнко, 1973; Орлов, 2005.

Автор:

О.І. Прядко

Фото, малюнок:

О.О. Орлов