l1

prevnext

Осока Девелла

Carex davalliana Smith

Червона книга України Осока ДевеллаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Осокові (Смикавцеві). Cyperaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Реліктовий вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Атлантична, Центральна та Сх. Європа, Середземномор'я. В Україні поширений на Зх. та Малому Поліссі, у Розточчі-Опіллі, Зх. Лісостепу, Карпатах і на Прикарпатті. Адм. регіони: Вл, Рв, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нормального типу з досить високою чисельністю та переважанням генеративних особин. На осушених деградова-них ділянках спостерігається зменшення чисельності та збільшення частки старих (субсенільних і сенільних) особин. На де-вастованих вторинно заболочених площах торфокар'єрів формуються молоді ценопо-пуляції з лівостороннім віковим спектром.

Причини зміни чисельності:

Надмірне (критичне) осушення біотопів або зміна режиму експлуатації їхніх угруповань.

Умови місцезростання:

На рівнині росте в долинах річок й улоговинах, у горах - на пологих схилах з мокрими та вологими торфово-болотними ґрунтами, збагаченими карбонатами, а подекуди із помітним вмістом закисної форми заліза. Формує рідкісні зникаючі угруповання - асоціації Caricetum davallianae союзу Caricion davallianae. Трапляється в угрупованнях союзів Phragmition, Magnocaricion elatae, Calthion і Molinion. Гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна коротко-кореневищна дводомна рослина, 10-50 см заввишки. Формує щільні невеликі купини 10-20 см діаметром з численними тонкими прямостоячими стеблами. Листки нечисленні (2-3), ниткоподібні. Суцвіття з одного верхівкового колоска. Чоловічі колоски вузькоци-ліндричні, жіночі - широкоциліндричні. Покривні луски жіночих квіток довгастояйцепо-дібні, поступово загострені. Мішечки темно-коричневі, видовжено-ланцетні з потовщеними краями та шорсткуватим носиком, під час достигання разом з покривними лусками горизонтально або донизу відхилені від осі колоска. Приймочок 2. Плід - горішок. Цвіте в квітні-травні. Плодоносить у червні-серпні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють на території Карпатського БЗ, Шацького НПП, ПЗ "Розточчя", заказників "Волицький", "Верхобузькі болота" на Львівщині та інших об'єктів ПЗФ. Необхідно дослідити сучасні тенденції динаміки виду в умовах дії різних антропогенних чинників і проводити контроль за станом популяцій. Заборонено знищення місцезростань, порушення гідрологічного режиму.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне, кормове.

Основні джерела інформації:

Алексеев, 1996; Андриенко, 1982; Данилик, 1994; Данилик, Антосяк, 1997; Егорова, 1999; Флора УРСР, 1940; ЧКУ, 1996.

Автор:

І.М. Данилик, О.Т. Кузярін

Фото, малюнок:

О.О. Кагало