l1

prevnext

Осока малоквіткова

Carex pauciflora Lightf.

Червона книга України Осока малоквітковаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Осокові (Смикавцеві). Cyperaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний, реліктовий, циркумполярний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Аркто-бореально-альпійський вид, поширений в Арктиці, Атлантичній, Пн., Середній та Сх. Європі, Сибіру, на Далекому Сході, у Середній та Сх. Азії, Пн. Америці. В Україні трапляється у Карпатах: Ґорґани, Свидо-вець, Чорногора, Мармароські та Чивчино-Гринявські гори, Центральне Полісся. Адм. регіони: Жт, Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції в Карпатах перебувають у нормальному стані, більшість стабільні, мають значні площі по кілька га і високу чисельність (десятки тисяч генеративних пагонів). На рівнині - під загрозою зникнення.

Причини зміни чисельності:

Вид з вузькою еколого-ценотичною амплітудою, що лімітована різними природними (зміна гідрологічних і фітоценотичних умов) та антропогенними (випасання худоби, витоптування, вирубування лісів) чинниками.

Умови місцезростання:

Росте в альпійському, субальпійському та лісовому поясах, в умовах надмірного зволоження на оліготрофних або мезо-оліготрофних болотах. Угруповання кл. Scheichzerio-Cariceteanigrae. Гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Криптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з довгим повзучим кореневищем. Стебла (5)10-15(20) см заввишки, гладкі, при основі з жовтувато-бурими або бурими піхвами. Листки звичайно на % коротші стебел, 1-1,5 мм завширшки, плоскі, або щетиноподібно вздовж складені. Суцвіття складається з поодиноких андрогінних колосків; у колоску 1-3 верхні квітки тичинкові, 2-5 нижні - маточкові. Приквітковий листок відсутній. Колоскові луски коротші за мішечки, блідо-іржаві. Мішечки блідо-зелені, солом'яно-жовті або блідо-іржаві, з неясними жилками, плавно переходять у прямий, гладкий носик. Приймочок 3. Плід - горішок, звичайно без осьового придатка. Цвіте в червні-липні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Карпатському БЗ та Карпатському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено вирубування лісів, випасання худоби, порушення гідрологічних умов зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Торфо- і ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Визначник рослин Українських Карпат, Дани-лик, 2000; Егорова, 1999; Определит. вьісш. раст. Украиньї, 1987; Флора УРСР, 1940; 1977; ЧКУ, 1996.

Автор:

І.М. Данилик, Т.Л. Андрієнко

Фото, малюнок:

О.Ю. Недоруб, І.М. Данилик