l1

prevnext

Ситняг сосочкоподібний

Eleocharis mamillata Lindb. f.

Червона книга України Ситняг сосочкоподібнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Осокові (Смикавцеві). Cyperaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразійський вид, поширений у Пн. та Середній Європі, Сибіру та на Далекому Сході. В Україні трапляється на Поліссі та в пн. частині Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Чн, Хр.

Чисельність та структура популяцій:

У Житомирській та Волинській областях представлений малочисельними ізольованими популяціями. В інших областях потребує підтвердження і вивчення стану популяцій.

Причини зміни чисельності:

Вид з вузькою еколого-ценотичною амплітудою, що лімітується зміною гідрологічних і фітоценотичних умов.

Умови місцезростання:

Росте в умовах надмірного зволоження на заболочених луках, торфовищах, обводнених зниженнях на мезотрофних та евтроф-них болотах, в алювіальних смугах по берегах водойм, де формуються піонерні угруповання, в обводнених зниженнях вздовж доріг і в меліоративних канавах. Входить до угруповань союзів Caricion lasiocarpae, Nanozyperion і Bidention tripartitae; Гігрофіт, олігомезотроф.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Трав'яний багаторічник з повзучим кореневищем. Стебла 10-50 см заввишки, прямі, потовщені, з широкими заокругленими ребрами. Колоски 0,5-1,5 см завдовжки, густі, яйцеподібно-циліндричні. Покривні луски темно-бурі або коричневі з вузьким плівчастим краєм. Щетинок оцвітини 5-8, довших за плід. Приймочок дві. Плід горішок, широко-оберненояйцеподібний або майже круглястий. Стилоподій сосочкопо-дібний, довжина його менша від ширини. Між стилоподієм і плодом немає перетяжки, стилоподій всією своєю основою прилягає до верхівки плоду. Цвіте в червні-липні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідно контролювати стан популяцій. Охороняють в Черемському та Рівненському ПЗ. Заборонено порушення умов місцезростань, зміна гідрологічного режиму.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Торфо-, ґрунтотвірне, кормове.

Основні джерела інформації:

Данилик, Орлов, 2004; Егорова, 2001.

Автор:

О.О. Орлов, І.М. Данилик

Фото, малюнок:

О.О. Орлов