l1

prevnext

Мутин малиновий

Mutinus ravenelii (Berk. et M.A. Curtis) E. Fish

Червона книга України Мутин малиновийКарта поширення виду

Гриби
Базидієві гриби. Basidiomycota
Веселкові. Phallaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Рідкісний представник роду в складі міко-флори України, з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Спорадично в пн. частині Європи, Азії (Далекий Схід Росії), Пн. Америці. В Україні відомий лише із Зх. Полісся. Адм. регіони: Вл, Рв.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється зрідка, плодові тіла поодинокі або групами по 3-5, інколи в значній кількості.

Причини зміни чисельності:

Не досліджені.

Умови місцезростання:

Трапляється в різних місцях, на багатих гумусом ґрунтах, однак в Україні виявлений лише в локалітетах, пов'язаних з чорною вільхою, переважно на вологих піщаних ґрунтах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Молоде плодове тіло спочатку яйцеподібне, 2-2,8x1,5-1,7 см, гладке, чисто біле, складається з аморфної спороносної частини (глеби) та стерильної - губчастої й порожнистої (рецептакула), оточених щільною оболонкою (перидієм), з міцелі-альними тяжами при основі. Під час дозрівання рецептакул розтягується і розриває перидій, який зберігається біля основи рецептакула, переважно на дві лопаті, зрідка лопатей буває більше. Зріле плодове тіло 6-15x0,7-1,2 см, рецепта-кул світло-малиновий, рожево-червоний, вузькоциліндричний, донизу звужений, губчастий, порожнистий, увінчаний яскраво-червоною, карміново-червоною, до криваво- червоної, конусоподібною голівкою, вкритою темно-оливковим спороносним слизистим шаром (глебою) з сильним неприємним запахом. Спори еліпсоїдні, гладкі, 3-5x1-3 мкм, розносяться комахами. Плодові тіла з'являються у червні - жовтні. Сапротроф.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не вживалися. Вид необхідно виділити в чисту культуру і підтримувати у відповідних колекціях культур.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне

Основні джерела інформації:

Гелюта, Висоцька, 2007; Дудка, Островська, 2006.

Автор:

В.П. Гелюта

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта