l1

prevnext

Флокулярія Рікена

Floccularia rickenii (Bohus) Wasser

Червона книга України Флокулярія РікенаКарта поширення виду

Гриби
Базидієві гриби. Basidiomycota
Рядовкові. Tricholomataceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа. В Україні відомий з Правобережного та Лівобережного злаково-лучного Степу, а також Правобережного та Лівобережного злакового Степу. Адм. регіони: Дн, Од, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці та групами, іноді великими.

Причини зміни чисельності:

Випас худоби, пожежі, вирубування насаджень.

Умови місцезростання:

Штучні насадження білої акації (Robinia pseudoacacia) та природні угруповання клена татарського (Acer tataricum) на пісках; на ґрунті.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Шапинка діаметром 7-12 см, товста, м'ясиста, спочатку напівкуляста, згодом опукло-розпростерта, суха, матова, вкрита концентрично розташованими конусоподібними 3-8-гранними бородавками (залишки загального покривала) розміром 0,5-5 мм, що легко злущуються при підсиханні, край шапинки загнутий, згодом прямий, часто з залишками покривала. Спочатку шапинка біла, згодом кремово-біла, посередині темніша, сірувато-солом'яно-жовта, блідо-лимонно-сірувата. Пластинки прирослі, іноді злегка спускаються на ніжку, тонкі, густі, спочатку білі, згодом блідо-кремові з лимонним відтінком. Спори 4,0-5,5x3,0-4,0 мкм, широкоовальні, часом майже кулясті, дещо загострені до основи, гладенькі, безбарвні, часто з краплею олії. Споровий порошок кремовий. Ніжка 2-4x0,6-0,8 см, центральна, циліндрична, з бульбоподібно розширеною до 2-4 см основою, вгорі гола, нижче вкрита залишками загального покривала в вигляді пластівчастих бородавок розміром 0,5-3 мм, які у верхній частині ніжки утворюють невиразне кільце, що швидко зникає. М'якуш щільний, білий, на зламі не змінюється, з приємним грибним запахом, смак солодкуватий. Пряжки є. Плодові тіла з'являються в червні-жовтні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Дніпровсько-Орільському ПЗ. Необхідно створити ботанічні заказники в інших місцезнаходженнях виду та виділити його в чисту культуру.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне. Їстівний гриб.

Основні джерела інформації:

Вассер, 1971а, 1974г, 1976а; Вассер, Солдатова, 1977; Визначник грибів України, 1979; Придюк, 1999, 2005.

Автор:

М.П. Придюк

Фото, малюнок:

Д.В. Леонтьєв