l1

prevnext

Решіточник червоний

Clathrus ruber Pers. (C. cancellatus Fr.)

Червона книга України Решіточник червонийКарта поширення виду

Гриби
Базидієві гриби. Basidiomycota
Решіточникові. Clathraceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид з диз'юнктивним ареалом. Єдиний представник роду в Україні.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа, Пн. Америка та Африка (пн. частина). В Україні виявлений в Закарпатті (точних даних немає), Кримському Лісостепу та на Пд. березі Криму. Адм. регіони: Зк, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці, інколи невеликими групами.

Причини зміни чисельності:

За минуле десятиріччя чисельність виявлених плодових тіл зросла, що було зумовлено певним зниженням рекреаційного тиску на паркові екосистеми. Проте вилучати цей вид з числа об'єктів спеціальної охорони немає підстав, оскільки в останні роки цього десятиріччя знову спостерігається значний наплив туристів у курортний сезон.

Умови місцезростання:

Старі парки або лісопаркові зони, на межі культурної паркової та природної лісової рослинності з дуба пухнастого з домішкою ялівцю високого та граба східного.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Молоде плодове тіло кулясте або яйцеподібне, 5-10 см заввишки, вкрите білою зовнішньою оболонкою (перидієм), яка згодом швидко зникає, відкриваючи товстий студе-нистий середній шар. Дозріле плодове тіло без ніжки, складається з куполоподібного сітчастого рецептакула, згори червонуватого, жовто-гарячого або жовтувато-білого, 15-17 см заввишки, з округлими, еліпсоїдними або кутастими отворами. Внутрішня поверхня сітки рецептакула вкрита спро-носним шаром (глебою), який має дуже неприємний різкий запах. Спори овальні або еліпсоїдні, 5-6x2 мкм, безбарвні, з гладенькою оболонкою, розповсюджуються комахами, які збираються на неприємний запах. Утворює плодові тіла з квітня по листопад. Гумусовий сапротроф.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ, в ПЗ "Мис Мартьян", а також у Нікітському ботанічному саду. Необхідно підтримувати вид у колекціях чистих культур.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Бере участь у процесі гумусоутворення.

Основні джерела інформації:

Васильков, 1954; Визначник грибів України, 1979; Дудка, Вассер, 1987; Дудка, Исиков, 1998; Зерова, 1962; Саркина, 1994, 2001; Саркина, Придюк, Гелю-та, 2003; Сосин, 1973; ЧКУ, 1996; Шимкус, 1981.

Автор:

І.О. Дудка

Фото, малюнок:

І.С. Саркіна