l1

prevnext

Трутовик зонтичний

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

Червона книга України Трутовик зонтичнийКарта поширення виду

Гриби
Базидієві гриби. Basidiomycota
Трутовикові. Polyporaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Типовий представник роду. Рідкісний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразія, Пн. Америка. В Україні відомий з Прикарпаття, Закарпаття, Правобережного (с. Сатанівка Монастирищенського р-ну Черкаської обл.; Канівські дислокації) і Лівобережного Лісостепу (окол. м. Суми, с. Битиця та Піщане Сумського р-ну Сумської обл.), Лівобережного злаково-лучного Степу (с. Гайдари Зміївського р-ну Харківської обл.), Гірського Криму (Кримський ПЗ, Бахчисарайський, Білогірський, Сімферопольський р-ни). Адм. регіони: См, Лв, Тр, Зк, Чк, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється дуже рідко, поодинці.

Причини зміни чисельності:

Посилений рекреаційний вплив (збирання населенням), інтенсивна лісоексплуатація.

Умови місцезростання:

Переважно листяні, рідше мішані ліси, біля стовбурів дерев, насамперед дуба, бука, клена та граба.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Плодове тіло до 50 см у діаметрі, деревоподібно розгалужене, з бульбоподібною основою, численними (близько 100) циліндричними ніжкоподібними відгалуженнями, що закінчуються невеликими шапинками. Останні 1,5-4 см у діаметрі, округлі, опуклі, 3 віком увігнуті, лійкоподібні, з рівним або хвилястим, іноді лопатевим краєм, палеві, світло-вохряні, гладенькі, іноді дрібнолус-каті, з невиразними сіруватими волокнами. Трубочки короткі, низько спускаються по ніжці, білі. Пори майже округлі, згодом кутасті, до 1 мм у діаметрі. Спори 7-10x2,5-4 мкм, циліндричноовальні або веретеноподібні, безбарвні. Тканина плодового тіла біла, м'ясиста, волокнисто-м'ясиста, з приємним запахом. Інколи утворює в ґрунті склероцій завдовжки до 10 см. Плодові тіла з'являються в липні-жовтні. Паразитує на корінні та на основах стовбурів листяних дерев або ж сапротроф на деревині.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Канівському й Кримському ПЗ. Необхідно вести пошук нових місцезростань, брати їх під охорону, а також виділити вид в чисту культуру і підтримувати в відповідних колекціях культур.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Дереворуйнівний. Їстівний гриб.

Основні джерела інформації:

Акулов, Леонтьєв, 2008; Бобяк, 1907; Бондарцев, 1953; Визначник грибів України, 1972; Саркіна, Придюк, Гелюта, 2003; Соломахина, Клоченко, 1982.

Автор:

В.П. Гелюта, Т.Л. Горова

Фото, малюнок:

В.П. Ісіков