l1

prevnext

Трутовик коренелюбний

Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc.

Червона книга України Трутовик коренелюбнийКарта поширення виду

Гриби
Базидієві гриби. Basidiomycota
Трутовикові. Polyporaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид росте у заповідних цілинних степових угрупованнях з участю ковили.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразія (Чехія, Росія, Казахстан), Африка (Алжир). В Україні знайдений у Лівобережному та Старобільському злаково-лучнних Степах та Лівобережному злаковому Степу. Адм. регіони: Дц, Лг, Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці.

Причини зміни чисельності:

Скорочення площ абсолютно заповідних цілинних степів. Ценотичні зміни характеру степової рослинності.

Умови місцезростання:

Цілинні різнотравно-типчаково-ковилові степи.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Плодові тіла складаються з шапинки і ніжки. Шапинка округла, увігнуто-розпростерта, 1-4,5 см у діаметрі, м'ясисто-шкіряста, при висиханні ламка, гладенька або дрібнолус-ката, з гострим або трохи підгорнутим донизу лопатевим краєм, кремова або світло-вохряна. Тканина шапинки коркувата, біла або блідо-кремова. Гіменофор трубчастий, трубочки 1-2 мм завдовжки, більш-менш спускаються по ніжці, білуваті або кремові. Пори кутасті або кутасто-еліпсоїдні, 0,5-1x0,25-0,5 мм, по 3-4 на 1 мм поверхні, по краю шапинки кулясті і меншого розміру. Ніжка циліндрична, 1-3 см завдовжки, 2-7 мм завтовшки, центральна або злегка ексцентрична, пряма або трохи скривлена, щільна, коркувата, майже дерев'яниста, гладенька, рідше злегка борошниста, білувата, при основі брудно-бура до чорнуватої, потовщена, виступає із щільного склероціального сплетіння міцелію. Спори еліпсоїдні або ве-ретеноподібноовальні, рідше яйцеподібні, 7,5-11x3-4,5 мкм, при основі злегка звужені і косо пригострені, гладенькі, з 1-2 краплями або крупнозернисті, безбарвні. Базидії булавоподібно-циліндричні до клиноподібних, 15-28x4,5-6 мкм, з 2-4 короткими сте-ригмами, часто із зернистим вмістом, безбарвні. Плодові тіла з'являються в травні-червні. Паразит злаків.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Українському степовому ПЗ (відділення "Хомутовський степ" та "Кам'яні Могили"), Луганському ПЗ (відділення "Стрільцівський степ"), БЗ "Асканія-Нова" та Чорноморському БЗ.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Паразит на дерниках ковили (Stipa) та деяких інших злаків (види родів Festuca, Elymus, Cynodon, Digitaria, Elytrigia та ін.) степових угруповань.

Основні джерела інформації:

Вассер, 1971в; Вассер, Солдатова, 1977; Визначник грибів України, 1972; Зерова, 1956, 1957; Солдато-ва, 1972; Шварцман, 1964.

Автор:

І.О. Дудка

Фото, малюнок:

Д.В. Леонтьєв