l1

prevnext

Хрящ-молочник криваво-червоний

Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.

Червона книга України Хрящ-молочник криваво-червонийКарта поширення виду

Гриби
Базидієві гриби. Basidiomycota
Сироїжкові. Russulaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразія. В Україні відомий з Гірського Криму та Пд. берега Криму. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці та невеликими групами.

Причини зміни чисельності:

Масове збирання населенням, знищення лісів унаслідок пожеж та вирубування.

Умови місцезростання:

Соснові ліси; на вапнякових ґрунтах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Шапинка діаметром 4-7,5 см, спочатку опукла з легкою вм'ятиною та загнутим краєм, згодом увігнуто-розпростерта з загнутим краєм, клейка, гладенька, рожевувато-коричнева, темно-рожевувато-коричнева, вохристо-оранжева до глинисто-коричневої, місцями сірувата до сірувато-зеленої, не-зональна. Пластинки прирослі або злегка спускаються на ніжку, помірно широкі, досить густі, іноді роздвоєні біля ніжки, блідо-винно-червоні до світло-рожевувато-коричневих. Спори 7,5-9,5x6-8 мкм, округлі до еліпсоподібних, амілоїдні, орнаментовані короткими валиками, що утворюють незавершену або майже повну сітку. Споровий порошок кремовий до темно кремового. Ніжка 2-3,5x1-2 см, циліндрична або злегка звужується донизу, гладенька, суха, блідо-рожевувато-коричнева до блідо-сірувато-коричневої, згодом сірувато-рожева до глинисто-коричневої з світлішою верхівкою, іноді з глинисто-коричневими, блідо-винно-червоними, жовтувато-коричневими або цегляними плямами різної форми. М'якуш ламкий до досить міцного, в ніжці суцільний або з порожниною, блідо-рожевувато-коричневий, або цегляний під поверхнею шапинки, темно-винно-червоний до коричнювато-червоного над пластинками та під поверхнею ніжки, смак м'який, згодом стає гіркуватим або злегка пекучим, запах приємний. Пряжки відсутні. Молочний сік коричнювато-червоний. Плодові тіла з'являються в серпні-жовтні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Кримському ПЗ та Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ. Слід виділити вид в чисту культуру.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Не розводиться.

Господарське та комерційне значення:

Мікоризоутворювач. Добрий їстівний гриб. Продуцент біологічно-активних речовин.

Основні джерела інформації:

Визначник грибів України, 1979; Зерова, 1962; Саркіна та ін., 2003; ЧКУ, 1996.

Автор:

М.П. Придюк

Фото, малюнок:

І.С. Саркіна