l1

prevnext

Фелоринія Геркулесова

Phellorinia herculeana (Pers.) Kreisel

Червона книга України Фелоринія ГеркулесоваКарта поширення виду

Гриби
Базидієві гриби. Basidiomycota
Фелоринієві. Phelloriniaceae

Природоохоронний статус виду:

Недостатньо відомий

Наукове значення:

Вид з екологічно обмеженим ареалом: поширений в аридній зоні.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразія (частини Італії, Німеччина, Угорщина, Росія, Ізраїль, Індія, Казахстан, Монголія, Си-рія, Туркменія), Африка, Пн. та Пд. Америка (Аргентина), Австралія. В Україні відома з Полинового Степу. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці, зрідка після дощу групами з декількох плодових тіл.

Причини зміни чисельності:

Зміни солоності ґрунтів. Випасання свійських тварин на степових пасовищах.

Умови місцезростання:

На пісках та солонцях (в Україні на березі висохлого солоного озера, поблизу Сивашів), здебільшого в пустелях, рідше у степах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Молоде плодове тіло кулясте, широкоовальне, яйцеподібне, зріле плодове тіло грушоподібне, булавоподібне, 4-20x1,5-6 см, біле, м'ясисте, згодом коричнювато-буре, щільне, з майже кулястою верхньою частиною та ніжкоподібно видовженою основою, яка утворена стерильною тканиною, з товстими міцеліальними тяжами біля основи. Плодове тіло вкрите дуже щільною коркуватою двошаровою оболонкою (перидієм). Зовнішній шар (екзоперидій) товстий, пластівчасто-лускатий, спочатку білий, згодом буріє і частково або цілком зникає, іноді лишаючи вольвоподібне утворення при основі. Внутрішній шар (ендо-перидій) тонкий, при дозріванні плодового тіла розривається на верхівці лопатями неправильної форми. Внутрішня тканина плодового тіла (глеба) спочатку біла, м'ясиста, при дозріванні утворює піщаного кольору, згодом коричнево-буру порошисту масу. Волокна всередині глеби (капіліцій) ниткоподібні, 3,5-6 мкм завтовшки, крихкі, з слабко помітними перегородками, нерозгалужені, майже безбарвні. Спори кулясті, 4,5-8,5 мкм у діаметрі, щіль-ношипасті, жовтуваті до вохристо-жовтих та іржастих. Базидії булавоподібні, 12x7,5 мкм, з 2-4 стеригмами. Плодові тіла утворюються з травня по серпень включно. Наґрунтовий сапротроф.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Припинення руйнування біотопів, пов'язаних із степовими угрупованнями на солонцях. Необхідно підтримувати вид у колекціях чистих культур.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне

Основні джерела інформації:

Васильков, 1954; Визначник грибів України, 1979; Зерова, 1959; Сосин, 1973; Ребриев, 2002; Шварцман, Филимонова, 1970; Kreisel, 1961.

Автор:

І.О. Дудка

Фото, малюнок:

Д.В. Леонтьєв