l1

prevnext

Печериця таблитчаста

Agaricus tabularis Peck

Червона книга України Печериця таблитчастаКарта поширення виду

Гриби
Базидієві гриби. Basidiomycota
Печерицеві. Agaricaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Ксеромеридіональний євразійсько-американський маловідомий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа, Азія та Пн. Америка. В Україні відомий з Лівобережного Лісостепу, Лівобережного, Старобільського та Донецького злаково-лучного Степу, Лівобережного злакового Степу та Кримського Степу. Адм. регіони: См, Дц, Лг, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці та групами, іноді утворює "відьомські кола".

Причини зміни чисельності:

Розорювання степів, надмірний випас худоби, пожежі.

Умови місцезростання:

Цілинні степи, на ґрунті.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Шапинка діаметром 5-20 см, товста, м'ясиста, спочатку напівкуляста, згодом випукло-розпростерта, іноді плоска посередині, розт-ріскуєтся на концентрично розташовані пірамідальні ділянки, таблитчасто-тріщинувата (пірамідальні ділянки часто вкриті дрібними притиснутими волокнистими лусочками), іноді по краю гладенька, білувата, білуватосіра, при дотику жовтіє, край шапинки загнутий, згодом прямий, часто з залишками покривала. Пластинки вільні, тонкі, густі, спочатку рожевувато-коричневі, згодом темно-коричневі, з світлим краєм. Спори 6,5-8,7x4,6-6,5 мкм, широко-еліпсоподібні, гладенькі, коричневі. Споровий порошок темно- коричневий. Ніжка 4-7x1-3 см, центральна, циліндрична, злегка звужується до основи, суцільна, гладенька, шовковисто-волокниста, біла. Кільце розташоване у верхній частині ніжки, просте, широке, згодом звисаюче, білувате, згори гладеньке, знизу волокнисте. М'якуш білий, на зламі не змінюється або злегка рожевіє (головним чином над пластинками і в основі ніжки), при підсиханні жовтіє, з приємним грибним запахом, смак солодкий. Пряжки є. Плодові тіла з'являються в червні-жовтні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Луганському та Українському степовому ПЗ, а також у БЗ "Асканія-Нова". Необхідно створити ботанічні заказники в інших місцезнаходженнях виду, а також виділити його в чисту культуру.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне. Їстівний.

Основні джерела інформації:

Вассер, 1980, 1996; Вассер, Солдато-ва, 1977; Визначник грибів України, 1979; Зерова, 1956; Саркіна та ін., 2003; ЧКУ, 1996.

Автор:

М.П. Придюк, В.П. Гелюта

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта