l1

prevnext

Склеродерма зірчаста

Scleroderma geaster Fr.

Червона книга України Склеродерма зірчастаКарта поширення виду

Гриби
Базидієві гриби. Basidiomycota
Склеродермові. Sclerodermataceae

Природоохоронний статус виду:

Недостатньо відомий

Наукове значення:

Маловідомий теплолюбний вид з диз'юнктивним ареалом, поширення якого в Європі обмежене країнами Середземномор'я.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразія, Пн. Африка, Пн. Америка, Австралія. В Україні виявлений в одному місцезнаходженні у Лівобережному злаковому Степу. Адм. регіон: Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці, зрідка нечисленними (2-4 плодових тіла) групами.

Причини зміни чисельності:

Не досліджені.

Умови місцезростання:

Степові ділянки, соснові ліси та акацієві насадження з домішкою верби розмаринолис-тої та тополі чорної; на піщаних ґрунтах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Плодове тіло спочатку підземне (гіпогейне), згодом наземне або виступає з ґрунту до половини, напівсферичне, кулясте, на верхівці часом приплюснуте, 4-8 см у нерозкритому, до 15 см у діаметрі в розкритому вигляді, сидяче, зрідка до основи ніжкоподібно звужене внаслідок виростання міцеліальних тяжів (ризоморф). Оболонка плодового тіла (пери-дій) товста, до 5 мм завтовшки, біла, згодом рудуватожовта до бурої, гладенька, іноді луската, диференційована на зовнішній (екзо-перидій) та внутрішній (ендоперидій) шари. При дозріванні плодового тіла екзоперидій розривається більш або менш зіркоподібно майже до основи або до середини на нави-значену кількість нерівних лопатей, що відгинаються назовні. Ендоперидій одношаровий, буруватий, при дозріванні розривається на верхівці широким отвором. Внутрішня частина плодового тіла (глеба) безкамерна, при дозріванні від рудуватої до темно-бурої, порошиста. Нитчасті волокна в середині глеби (капіліцій) здебільшого відсутні, інколи рудиментарні. Спори кулясті, 9-13 мкм у діаметрі, коричневі, з пурпуровим відтінком, шипасті, шипи до 1,5 мкм завд. Спорова маса коричнева. Утворює плодові тіла наприкінці літа або восени. Наґрунтовий сапротроф, хоча є відомості про те, що деякі види роду Scleroderma здатні

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Припинення руйнування біотопів, пов'язаних з степами та лісовими насадженнями степової зони. Доцільно спробувати виділити чисту культуру гриба і підтримувати вид у відповідних колекціях.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Бере участь у процесах гумусоутворення.

Основні джерела інформації:

Визначник грибів України, 1979; Беденко, 1984; Зе-рова, 1963; Сосин, 1973.

Автор:

І.О. Дудка

Фото, малюнок:

Д.В. Леонтьєв