l1

prevnext

Ентолома смердюча (рожевопластинник смердючий)

Entoloma nidorosum (Fr.) Quel.

Червона книга України Ентолома смердюча (рожевопластинник смердючий)Карта поширення виду

Гриби
Базидієві гриби. Basidiomycota
Ентоломові. Entolomataceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразія та Пн. Америка. Правобережне Полісся, Лівобережне Полісся та Старобіль-ський злаково-лучний Степ. Адм. регіони: Кв, Дн, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється невеликими групами.

Причини зміни чисельності:

Скорочення площ абсолютно заповідних цілинних степів. Ценотичні зміни характеру степової рослинності.

Умови місцезростання:

Сосново-дубові та осокорові ліси. Абсолютно заповідні цілинні різнотравно-типчаково-ковилові степи.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Плодове тіло складається з шапинки та ніжки. Шапинка опукло- або плоскорозп-ростерта, інколи увігнута, 5-7 см у діаметрі, зрідка з невиразним горбочком у центрі, гола, блискуча, шовковиста, оливкувато-сіра, при підсиханні світліє. Пластинки білуваті, згодом брудно-рожеві. Спори еліпсоїдні, 8-10x7-8 мкм. Ніжка вузько- циліндрична, 5-9x0,2-0,8 см, гола, вгорі борошниста, в середині щільна, згодом з порожниною, білувата. М'якуш білуватий, з сильним аміачним запахом. Отруйний. В сосново-дубовому лісі достигає у жовтні, в степових ценозах утворює плодові тіла з кінця травня і до середини червня, тому віднесений до групи весняно- ранньо-літніх видів. Серед видів роду Entoloma чимало мікоризоутворювачів, проте відносно Entoloma nidorosum (Fr.) Quel. такі відомості відсутні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Дніпровсько-Орільському ПЗ, Українському степовому ПЗ (відділення "Хомутовський степ" і "Кам'яні Могили") та Луганському ПЗ (відділення "Стрільцівський степ"). Необхідно підтримувати вид у колекціях чистих культур.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Отруйний гриб.

Основні джерела інформації:

Вассер, 1973б, 1974д; Вассер, Солдато-ва, 1977; Визначник грибів України, 1979; Зерова, 1959; Зерова, Роженко, 1966; Придюк, 2005.

Автор:

І.О. Дудка

Фото, малюнок:

Д.В. Леонтьєв