prevnext

Толіпела проліферуюча

Tolypella prolifera (Ziz. ex A. Braun) Leonhar.

Червона книга України Толіпела проліферуючаКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Нітелові. Nitellaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид з диз'юнктивним ареалом, що зменшується. Релікт.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа, Азія, Пн. та Пд. Америка. Два локалітети із заплавних водойм рівнинної частини лісостепової та степової зони. Адм. регіони: Чк, Дц.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється групами з декількох рослин, зрідка, спостерігається тенденція до зникнення. Заплавна водойма р. Дніпро, окол. с. Келеберда Черкаської обл. та заплавна водойма р. Сіверський Донець Станично-Луганського відділення Луганського ПЗ.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне та рекреаційне навантаження (забруднення річок, руйнування біотопів заплави великих річок).

Умови місцезростання:

Стоячі та слабко проточні, неглибокі водойми (канави, рови, заплавні водойми великих річок, ями, ефемерні водойми, ставки).

Загальна біоморфологічна характеристика:

Макроскопічна галузиста, груба, міцна, зверху розлога, однодомна, сірувато- або коричнювато-зелена, рівномірно інкрустована вапном водорість, 20-40 см заввишки. Стебла поодинокі, густо галузисті в середній та верхній частині, понад 1 мм у діаметрі. Кільця двох видів: розпростерті безплідні з 6-20 простих листків та щільно зібрані плодоносні з 5-7 складних листків. Безплідні листки досить довгі, товсті та грубі 3-5-клітинні, що поступово звужуються до верхівки. Плодоносні листки короткі, складні, розгалужені, але з чітко відокремленою основною віссю, з 2-3 листками, які мають вузли. Листочки по 3-4 в кожному вузлі, широко розходяться, з 3-5 апікальними клітинами, які звужуються до верхівки, а кінцева має загосрену конічну форму. Гаметангії об'єднані, оогонії частіше по 2-4, іноді поодинокі, еліпсоїдні, 420-470 мкм завдовжки, 335-375 мкм завширшки, спіральні клітини утворюють 10-12 закрутів коронка неопада-юча 50-55 мкм заввишки; антеридії зазвичай сидячі, зрідка стебельчасті, округлі 235-250 мкм у діаметрі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Луганському ПЗ. Потребує формування альгорезерватів у місцях зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.

Основні джерела інформації:

Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991; Петлеванньй, 2000.

Автор:

О.А. Петльований, П.М. Царенко, Г.М. Паламар-Мордвинцева

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська