prevnext

Роя англійська

Roya anglica G.S. West in Hodgetts

Червона книга України Роя англійськаКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Мезотенієві. Mesotaeniaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний, зникаючий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Голарктичний вид. Європа (Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Словаччина, Україна, Фінляндія, Франція) та Пн. Америка (Канада, США). Формує три локалітети. Адм. регіони: Жт, Кв, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється зрідка, поодиноко: струмок, Ужанського НПП Велико-Березнянського р-ну Закарпатської обл., ґрунти з території Поліського ПЗ Овруцького р-ну Житомирської обл. та з окол. м. Києва.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (забруднення водойм, меліоративні заходи).

Умови місцезростання:

На болотах та в струмках, серед заростей мохів та скупчень ниткуватих водоростей, зрідка у ґрунті.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Одноклітинна водорість циліндричної (частіше асиметричної) форми, клітини прямі або трохи зігнуті й звужені до кінців, 54-96 мкм завдовжки, 6,8-8,4 мкм завширшки. Хлоропласт один, пластинчастий або частіше з поздовжніми ребрами, піреноїдів 2-6, розташовуються у вигляді осьового ряду. Оболонка гладенька безбарвна, на кінцях дещо потовщена. Зигоспори кулясті, з гладенькими оболонками, 20-26 мкм діаметром.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Поліському ПЗ, Ужанському НПП. Необхідне збереження водойм та гід-рофітоценозів, створення альгорезерватів у межах зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Костіков, Романенко, Демченко та ін., 2001; Ма-сюк, Лилицкая, 1996; Царенко, Ступина, Коваленко та ін., 1997.

Автор:

О.А. Петльований, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська