prevnext

Вошерія прибережна

Vaucheria litorea Hoffm.-Bang. et C.Agardh

Червона книга України Вошерія прибережнаКарта поширення виду

Водорості
Жовтозелені водорості. Xanthophyta
Вошерієві. Vaucheriaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Бореальний вид із диз'юнктивним ареалом, що скорочується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразія, Африка - та Пн. Америка. Причорноморський локалітет: Одеська обл., Тузлів-ська група лиманів, Чорноморське узбережжя Гірського Криму. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Локально, невеличкими дернинками чи в пучках.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив, зокрема рекреаційне навантаження.

Умови місцезростання:

Трапляється у солоних лиманах, на літоралі морського узбережжя, максимальний розвиток восени, взимку та навесні.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Ниткувата дводомна водорість темнозеленого кольору, утворює пухкі переплетені пучки чи щільні дернинки, прикріплена до субстрату розгалуженими ризоїдами. Нитки 70-95 мкм завтовшки, дихотомічно розгалужені, без поперечних клітинних перетинок, багатоядерні, цитоплазма пристінна, з великою вакуолею в центрі. Хлоропласти жовто-зелені, численні, дископодібні, дрібні, без пі-реноїдів, розміщені в один або кілька рядів у пристінному шарі цитоплазми. Розмноження вегетативне (регенерація часточок нитки), нестатеве (великі багатоядерні синзооспори з численними парами неоднакових джгутиків) та статеве (запліднення нерухливої яйцеклітини рухливим різноджгутиковим антерозоїдом). Оогонії булавоподібні, розміщені на верхівках зігнутих гілочок, 300-400 мкм завдовжки, 200 мкм завширшки, від головної нитки відділені порожньою клітиною. Антеридії циліндричні на кінцях гілочок, з 2-4 короткими виростами на боках, біля основи з порожньою клітиною. Ооспори майже кулясті, 180-250 мкм завширшки, розміщуються у верхній частині оогонія.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Зменшення рекреаційного впливу у межах водойм, де виявлено вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Кормове та берегоукріплююче: сприяє закріпленню прибережних пісків та формуванню оксамитового жовто-зеленого їх покриву.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Матвієнко, Догадіна, 1978; Калугина-Гутник, 1975; Погребняк, 1952; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

О.А. Петльований, О.П. Білоус

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська