prevnext

Бамбузіна Бребіссона

Bambusina brebissonii Kutz. ex Kutz.

Червона книга України Бамбузіна БребіссонаКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Десмідієві. Desmidiaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид із ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Диз'юнктивний євразійсько-афро-амери кано-австралійський ареал (відомий з усіх континентів, крім Антарктиди), трапляється дуже рідко. Розрізнені локалітети в Україні (Полісся, Лісостеп, Степ, Карпати), переважна більшість з яких відомі з минулого століття. Сучасні знахідки відзначені в Карпатах та Волинському Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Лв, Зк, Хр, Дц.

Чисельність та структура популяцій:

Локально, дуже рідко, поодиноко: оз. Гропа, НПП "Стужиця", Міжгірського р-ну Закарпатської обл. та болота Черемського ПЗ Мане-вицького р-ну Волинської обл.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (меліоративні заходи, органічне та хімічне забруднення водойм).

Умови місцезростання:

Асоційовано з вищою водяною рослинністю (часто серед мохів), у бентосі та планктоні уздовж берегів озер, у болотах, торфовищах, заплавних водоймах, звичайно у кислих олі-готрофних водах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Ниткувата водорість, нитки неприкріплені, зелені, слабко зігнуті. Клітини бочкоподібні, з хвилястими боками посередині, зрізаною верхівкою, при погляді зверху - круглі з двома протилежними сосочками по боках, 24-30 мкм завдовжки, 14-25,5 мкм зав ширшки, слабко перетягнуті. Статевий процес - кон'югація. Зигоспори еліпсоїдні, зао-кругленіабопрямокутні,гладенькі,25-37мкм завдовжки, 16-23 мкм завширшки. Розмноження вегетативне (поділ клітин навпіл, розпад ниток) та статеве (зигоспори).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Черемському ПЗ та НПП "Стужиця". Відмова від проведення меліоративних робіт, створення альгорезерватів у межах болотних масивів, де зростає вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Паламар-Мордвинцева, 1986; Паламар-Мордвинцева, Петльований, 2009.

Автор:

О.А. Петльований, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська