prevnext

Лампротамніум пухирчастий

Lamprothamnium papullosum (Wallroth) J. Groves

Червона книга України Лампротамніум пухирчастийКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Харові. Charaсeae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний реліктовий вид із ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Відомий з прісних та солоних водойм Європи, Азії та Африки. Причорноморський лока-літет. Адм. регіони: Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофування).

Умови місцезростання:

Переважно у морських водах, а також у солоних (солонуватих) озерах уздовж узбережжя морів та лиманах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Макроскопічна світло- або коричнювато-зелена слабко кущиста однодомна зелена водорість, інколи слабко інкрустована вапном, 3-50 см заввишки. На вузлах кореневих пагонів у мулі формує білі кулясті або подовжені одноклітинні бульбочки, що зібрані у грона. Стебла міцні, слабко галузисті, 0,4-0,8 мм у діаметрі. Міжвузля різної довжини у верхній та нижній частині до 4 разів довші за листки. Прилистки в однорядному віночку, довгі, загострені, по одному при основі кожного листка, спрямовані донизу. Кільця з 6-8 прямих або злегка зігнутих листків. Оогонії еліпсоїдні або витягнуто-еліпсоїдні 640-900 мкм завдовжки, 400-600 мкм завширшки, коронка неопадаюча, 100-140 мкм заввишки; антеридії округлі 420-580 мкм в діаметрі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не охороняється. Необхідне створення аль-горезерватів у межах районів, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.

Основні джерела інформації:

Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991; Морозова-Водяницкая, 1959; Паламарь-Морд-винцева, 1998; Садогуський, 1998; Садогурський, Садогурська 1998; Маслов, Борисова, 2008.

Автор:

П.М. Царенко, О.А. Петльований

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська