prevnext

Генікулярія спіротенієва

Genicularia spirotaenia (de Bary) de Bary

Червона книга України Генікулярія спіротенієваКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Гонатозигові. Gonatozygaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний для світової флори вид та рід із ареалом, що зменшується, представник архаїчної групи десмідієвих водоростей.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вид характеризується диз'юнктивним поширенням. Європа (Велика Британія, Естонія, Латвія, Німеччина, Росія, Україна), Азія (Казахстан, Росія), Пн. Америка (США), Пд. Америка (Чілі) та Нова Зеландія. Відомий один західноукраїнський локалітет. Адм. регіон: Лв.

Чисельність та структура популяцій:

Локально, дуже рідко, поодиноко: болото в околицях м. Львова.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (органічне забруднення водойм та меліоративні заходи).

Умови місцезростання:

У бентосі або асоційовано з вищою водною рослинністю уздовж берегів озер та у болотах, часто серед Sphagnum.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Одноклітинна зелена водорість, здатна утворювати короткі ламкі нитки. Клітини циліндричні, сильно витягнуті, майже прямі або злегка зігнуті, на кінцях зрізані та трохи розширені, 200-400 мкм завдовжки, 20-25 завширшки, ширина кінців 27-29 мкм, довжина клітин перевищує ширину в 10-20 разів. Хлоропластів 2-3, стрічкоподібні, спірально закручені, утворюють 4,5-7,5 обертів, з численними піре-ноїдами. Статевий процес - кон'югація. Зигоспори кулясті, з гладенькими оболонками, 48-57 мкм діаметром, формуються у кон'югаційному каналі між двома клітинами. Розмноження вегетативне (поділ клітини навпіл та при розпаданні ниток) та статеве (зигоспори).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Створення альгорезерватів у межах болотних ценозів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Паламар-Мордвинцева, 1984, 2003; Gutwinski, 1892.

Автор:

О.А. Петльований, О.В. Герасимова

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська