prevnext

Гонатозігон волохатий

Gonatozygon pilosum Wolle

Червона книга України Гонатозігон волохатийКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Гонатозигові. Gonatozygaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид із ареалом, що зменшується, представник архаїчної групи десмідієвих водоростей.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Диз'юнктивно-космополітний. Європи (Велика Британія, Іспанія, Латвія, Португалія, Росія, Україна), Азія (Індія, Індонезія, Казахстан, Китай, Росія, Шрі-Ланка, Японія), Африка (Нігерія), Пн. Америка (США), Пд. Америка (Бразилія, Колумбія, Чілі) та Нова Зеландія. Зх.-поліський локалітет. Адм. регіон: Вл.

Чисельність та структура популяцій:

Локально, дуже рідко, поодиноко: болото Біле, окол. с. Лишнівка Маневицького р-ну Волинської обл.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (меліоративні заходи, випас худоби, забруднення водойм та знищення усталених водних біоценозів).

Умови місцезростання:

Асоційовано з вищою водяною рослинністю та у бентосі уздовж берегів озер, у болотах, торфовищах, рідше річках.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Одноклітинна водорість, здатна утворювати короткі дуже ламкі зелені нитки. Клітини циліндричні, прямі, із зрізаними нерозширени-ми кінцями, 190-260 мкм завдовжки, 10-16 мкм завширшки, довжина клітин перевищує ширину в 15-20 разів. Оболонки безбарвні, густо вкриті дрібними прямими волосоподібними шипами, 2,5-5 мкм завдовжки. Хлоропластів зазвичай по 2, піреноїдів в кожному з них до 6. Зигоспори невідомі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Відмова від проведення меліоративних робіт, заборона випасу худоби, створення аль-горезерватів у межах болотних ценозів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Паламарь, 1960; Паламар-Мордвинцева, 1984, 2003; Паламар-Мордвинцева, Петлеванньїй, 2000.

Автор:

О.А. Петльований, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська