prevnext

Нітела струнка

Nitella gracilis (J.E. Sm.) C. Agardh

Червона книга України Нітела стрункаКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Нітелові. Nitellaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний реліктовий вид із ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Диз'юнктивно на різних континентах, проте дуже рідко. Відома незначна кількість популяцій. Адм. регіони: Вл, Жт, Лв, Хр, Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється невеличкими групами, інколи утворюючи значні скупчення. Болото в окол. м. Харкова; меліоративний канал в окол. с. Люб'язь Любешівського р-ну Волинської обл.; ефемерні водойми в окол. с. Майдан-Копищанський Олевського р-ну; канави Зеремлянського лісництва Барановського р-ну Житомирської обл.; стояча водойма в окол. м. Львова; Дніпровський лиман у межах Херсонської обл.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (забруднення водойм, меліорація).

Умови місцезростання:

Розвивається у бідних на азот водоймах різного типу (озерах, болотах, канавах), звичайно у літоральній зоні.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Макроскопічна кущикоподібна зеленувата, до жовто-коричневого віддінку, однодомна водорість, 15-20 см заввишки. Стебла галузисті, 0,3-0,4 мм в діаметрі. Кільця складаються з 5-7 розпростертих листочків. Листки 2-3-кратно вилчасті, в середніх та нижніх кільцях до 4 см завдовжки, конічно загострені на верхівці. Гаметангії об'єднані або роздільні, оогонії поодинокі, еліпсоїдні або злегка яйцеподібні, 280-530 мкм завдовжки, 225-470 мкм завширшки, спіральні клітини утворюють 8-9 закрутів, коронка 24-42 мкм заввишки; ооспори 250-375 мкм завдовжки, 220-240 мкм завширшки; антеридії округлі 200-350 мкм у діаметрі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не охороняється. Збереження водойм, у межах яких виявлений вид, створення на їх основі альгорезерватів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.

Основні джерела інформації:

Raciborski, 1910; Матвієнко, 1938; Погребняк, 1953; Струк, Борисова, Гриньов, 2008; Борисова, Орлов, 2009.

Автор:

П.М. Царенко, О.А. Петльований

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська