prevnext

Оокардіум простягнутий

Oocardium stratum Nageli

Червона книга України Оокардіум простягнутийКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Десмідієві. Desmidiaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Єдиний представник десмідієвих водоростей з вапняковою обгорткою навколо клітини. Розвивається в алкифільних умовах на вапняках. Представник невеликої екологічної групи аерофітних десмідієвих водоростей.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Рідкісний у світовому масштабі вид та рід, найчастіше трапляється у Європі (Австрія, Велика Британія, Німеччина, Україна, Франція), також зареєстрований у Азії (Індія, Грузія), Пд. та Центральній Америці (США, Куба). Єдиний пд.-кримський локалітет. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Вузьколокальна популяція, невеличкими колоніями: Кримські гори, окол. м. Ялта, Кримський ПЗ, каміння струмка Сари-Су (р. Альма).

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження, зокрема несанкціонована рекреація.

Умови місцезростання:

Аерофітно на вапняковому камінні серед струмків та невеличких річок.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Клітини зібрані в колонії кулястої форми, 1-2 мм у діаметрі, прикріплені до субстрату і складаються з радіальних слизових трубочок інкрустованих вапном. Трубочки розширюються до поверхні колонії (інколи здатні галузитися) на їх верхівці розташовується по одній клітині перпендикулярно до осі трубочки. Клітини еліптичні, дещо асиметричні, слабко перетягнуті, 18-20 мкм завдовжки, 18-24 завширшки, 17 мкм завтовшки. Статевий процес - кон'югація. Зигоспори чотирикутні або поліедричні, з кількома сосочкоподібними виступами, 15-20 мкм у діаметрі. Розмноження вегетативне (поділ клітини навпіл) та статеве (зигоспори).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється на території Кримського ПЗ. Доцільне формування альгорезервату (абсолютно заповідний режим) у межах струмка Сари-Су (р. Альма).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Воронихин, 1932; Паламар-Мордвинцева, 1986.

Автор:

О.А. Петльований, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська