prevnext

Хара витончена

Chara delicatula C. Agardh

Червона книга України Хара витонченаКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Харові. Charaсeae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид з диз'юнктивним ареалом. Релікт.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразійський та афро-американський вид. Європа (Бєларусь, Велика Британія, Данія, Іспанія, Литва, Німеччина, Норвегія, Португалія, Росія, Україна, Франція, Швеція, Швейцарія), Азія (Узбекистан, Японія), Пн. Америка, Пд. Африка. Карпатсько-західнополіський ареал (виявлено шість популяцій). Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Локальні популяції чисельні, проте кількість рослин у них зменшується.

Причини зміни чисельності:

Знищення екотопів, забруднення та евтрофування водойм.

Умови місцезростання:

Прісноводні ставки, кар'єри та озера, зрідка у водоймах з проточною водою.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань однорічна, невелика, заввишки до 20 см, зеленуватого до сірувато-зеленого кольору, іноді витягнута, слабко кущиста, помірно інкрустована вапном. Стебла прямостоячі, досить міцні. Характеризується виступаючими коровими трубками, а також наявністю (у деяких форм виду) білих кулястих одноклітинних бульбочок на нижніх частинах стебла. Листки рівновеликі на всьому стеблі, завдовжки 7-13 мм, на самій верхівці вкорочені. Рослина однодомна. Розмножується статевим (оогамія) та вегетативним (бульбочками) шляхом. Оогонії яйцеподібні, ооспори еліпсоїдні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид занесено до ЧКУ (1996). Охороняється в Поліському та Черемському ПЗ. Необхідно формувати альгорезервати у місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.

Основні джерела інформації:

Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991; ЧКУ, 1996; Паламарь-Мордвинцева, Борисова, 2006; Паламар-Мордвинцева, Царенко, 2004; Царенко та ін., 2001; Борисова, Орлов, 2009.

Автор:

П.М. Царенко, Г.М. Паламар-Мордвинцева

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська