prevnext

Нітелопсіс притуплений

Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisel) J. Groves

Червона книга України Нітелопсіс притупленийКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Нітелопсидові. Nitellopsidaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид із ареалом, що зменшується. Релікт.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразійський. Виявлений у Поліссі, Лісостепу та Степу. Найбільш відомий із степової зони. Адм. регіони: Вл, Кв, Чк, Хр, Дц, Од, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється ізольованими групами, зазвичай, рослини одного місцезростання є лише жіночими або чоловічими, що є наслідком здатності до вегетативного розмноження.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне та рекреаційне навантаження (замулення глибоких озер, руйнування біотопів заплави річок, евтрофування).

Умови місцезростання:

Розвивається у прісних стоячих (глибокі озера, ставки, канави) або слабко проточних водоймах, зрідка у неглибоких солонуватих водах лиманів.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Макроскопічна галузиста дводомна, зеленкувата до коричнюватого відтінку водорість, 30-50 см заввишки (у глибоких водах до 1 м). Стебла міцні, слабко галузисті, до 2 мм в діаметрі; з нижніх вузлів, які занурені в мул, формуються ризоїдоподібні гілки, вузли яких перетворюються у великі білі зіркоподібні бульбочки. Міжвузля до 20 см завдовжки, майже рівні довжині листків. Кільця з 5-7 прямих листків. Листки довгі, з 2-3 члеників, з листочками в 1-2 вузлах, інколи без них, верхівкова клітина загострена або з шипиком. Гаметангії поодинокі або парні; оогонії майже кулясті 1100-1400 мкм завдовжки, 1000-1200 мкм завширшки; антеридії округлі 880-1100 мкм у діаметрі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не охороняється. Необхідне формування альгорезерватів у місцях зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.

Основні джерела інформації:

Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991; Паламарь-Мордвинцева, Борисова, 2006; Паламар-Мордвинцева, Царенко, 2004; Ролл, 1926; Погребняк, 1953; Мінічева, 1999.

Автор:

П.М. Царенко, О.А. Петльований

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська