prevnext

Нітела найтонша

Nitella tenuissima (Desv.) Kutz.

Червона книга України Нітела найтоншаКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Нітелові. Nitellaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид із ареалом, що зменшується. Релікт.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразійський диз'юнктивний ареал. Трапляється у водоймах Європи (Велика Британія, Греція, Іспанія, Італія, Німеччина, Португалія, Угорщина, Україна, Франція, Швеція, Швейцарія) та Азії (Росія). Диз'юнктивні два ло-калітети: лісостеповий та карпатський. Адм. регіони: Чц, Чк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, трапляється зрідка: гирло р. Тясмин (Кременчуцьке водосховище), Чигиринського р-ну Черкаської обл. та р. Мехидря (доплив р. Серет), Сторожинець-кого р-ну Чернівецької обл.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (хімічне забруднення водойм), меліоративні заходи.

Умови місцезростання:

Невеликі торфові водойми (ями, калюжі, озера), зрідка у проточних водах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Макроскопічна однодомна водорість, до 10 см заввишки, інкрустована вапном. Стебла зелені, близько 0,3 мм у діаметрі, слабко галузисті. Кільця з 6 коротких розпростертих листків, в спороносних кільцях листки 3-4-кратно вилчасті, перші листкові членики короткі, других - 6-7, третіх - 4-6, четвертих - 2-5, з яких окремі знову можуть бути вилчасті, з 3-4 п'ятими члениками, кінцеві членики довгі, двоклі-тинні, нижня клітина незвужена, зрізана на верхівці, де за шириною лише трохи перевищує основу останньої клітини, верхівкова клітина довга, вузька, загострена. Гаметангії утворюються у других та третіх розвилках листка, часто розділені. Оогонії поодинокі, кулясті або широкоеліпсоїдні 230-280 мкм завдовжки, 215-230 мкм завширшки, дозрілі до 400 мкм завдовжки (без коронки), 260 мкм завширшки, спіральні клітини утворюють 9 закрутів, коронка неопадаюча, 25-40 мкм заввишки, 40-50 мкм завширшки. Ооспори округло-еліптичні, 200-250 мкм завдовжки, 175200 мкм завширшки, ребер 7-8, тендітні. Антеридії близько 175 мкм у діаметром.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не охороняється. Збереження водойм, у яких виявлено вид та формування альгорезерватів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.

Основні джерела інформації:

Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991.

Автор:

Г.М. Паламар-Мордвинцева, О.А. Петльований, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська