prevnext

Хара мохувата

Chara muscosa J. Groves et Bull.-Webst.

Червона книга України Хара мохуватаКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Харові. Charaсeae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом, дуже рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразійський диз'юнктивний ареал поширення. Рідкісний вид світової флори; відомо лише кілька локалітетів у Європі (Ірландія, Україна, Хорватія) та Азії (Казахстан). Захід-нополіський ареал. Адм. регіон. Вл.

Чисельність та структура популяцій:

Локальні нечисленні популяції. Оз. Пісочне Шацького р-ну, оз. Черемське Маневицько-го р-ну.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (евтрофування водойм).

Умови місцезростання:

Бентос мезотрофних водойм (озера) з водою підвищеної мінералізації.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань у вигляді рясно галузистих кущиків 5-7 см заввишки (зрідка вище), які нагадують дернинки мохів, темно-зелена, слабко інкрустована. Кора правильно двотрубчас-та, з дуже великими первинними і дрібними вторинними коровими трубками. Шипи поодинокі, довгі. Рослина розмножується статевим шляхом, однодомна. Оогонії та антеридії утворюються в одному вузлі. Оогонії еліпсоїдні з великою, віялоподібною коронкою. Ооспори темно-коричневі до чорних.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид охороняється на території Шацького НПП та Черемського ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.

Основні джерела інформації:

Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991; Паламарь-Мордвинцева, Царенко, 2004.

Автор:

О.В. Борисова, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська