prevnext

Десмідіум Бейлі

Desmidium baileyi (Ralfs) Nordst.

Червона книга України Десмідіум БейліКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Десмідієві. Desmidiaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид із ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Диз'юнктивно в країнах Європи (Росія, Україна, Фінляндія), Азії (Китай, Мьянма, Росія, Японія), Африки (низка країн), Пн. Америки (Канада, Панама, США), Пд. Америки (Бразилія) та Нової Зеландії, проте трапляється зрідка. Відомий на Поліссі. Адм. регіони: Вл, Кв.

Чисельність та структура популяцій:

Локально, дуже рідко, поодиноко: оз. Рибне в окол. м. Києва (біотоп зруйновано), оз. Охотин, заказник "Любче" Ковельського р-ну Волинської обл.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (меліоративні заходи, використання водойм для тваринництва, евтрофування).

Умови місцезростання:

Асоційовано з вищою водяною рослинністю та харовими водоростями, у бентосі та планктоні уздовж берегів озер, у болотах, звичайно у кислих водах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Ниткувата водорість, нитки зелені неприкрі-плені, прямі. Клітини чотирикутні, 16-22 мкм завдовжки, 19-24 мкм завширшки, 16 мкм завтовшки, з ледве помітною серединною перетяжкою. Верхівка увігнуто-виямчаста, трихвиляста, з 2-3 прямо зрізаними відростками, за допомогою яких приєднуються сусідні клітини, зверху клітини прямокутні або трикутні з прямими боками. Оболонка гладенька. Хлоропласти з одним центральним піреноїдом. Статевий процес - кон'югація. Зигоспори еліпсоподібні. Розмноження вегетативне (поділ клітин навпіл та розпад ниток) і статеве (зигоспори).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не охороняється. Відмова від проведення меліоративних робіт, створення альгорезерватів у районах зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Паламар-Мордвинцева, 1986; Царенко, Михай-лик, Демченко, Петльований, 2001.

Автор:

О.А. Петльований, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська