prevnext

Спірогіра Рейнгарда

Spirogyra reinhardii Chmiel. emend. Gauth.-Lievre

Червона книга України Спірогіра РейнгардаКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Спірогірові. Spirogyraceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний, описаний з водойм України вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вид з диз'юнктивним типом ареалу. Європа (Росія, Україна), Азія (Китай), Африка (Марокко) та Пд. Америка (Бразилія, Парагвай). Відомі два локалітети в Україні. Адм. регіони: Чн, Дц.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, трапляється зрідка, поодиноко: болото у заплаві р. Сіверський Донець, НПП "Святі Гори" Краснолиманського р-ну Донецької обл. та болото Сосницького р-ну Чернігівської обл.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (забруднення та порушення заплавної системи великих річок).

Умови місцезростання:

Зустрічається у застійних прибережних ділянках великих річок або у заплавних водоймах - озерах, болотах, інколи - ґрунтах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Нитчаста зелена водорість, клітини 85-117 мкм завширшки, довжина дорівнює ширині або втричі її перебільшує, поперечні стінки клітин гладенькі. Хлоропластів 3-6, стрічкоподібні, з невеликою кількістю обертів спіралі та декількома піреноїдами. Статевий процес - кон'югація (драбинчастого типу). Кон'югаційний канал утворюється обома клітинами. Сприймальні клітини з боку каналу слабко здуті, клітини без кон'югаційної пари не здуті. Зигоспори еліпсоїдні, 65-100 мкм завширшки, 97,5-175 мкм завдовжки. Екзоспорій тонкий, безбарвний, гладенький, мезоспорій товстий, коричневий з сітчастими потовщеннями. Розмноження вегетативне (розрив чи фрагментація ниток) або статеве (зигоспори).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охорона заплав великих річок та прилеглих лісових масивів, створення альгорезерватів у межах зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Костикова, Литвинова, Скорик, 1989; Паламар-Мордвинцева, Шиндановина, 1998, 2000; Рейн-гардт, 1916; Рундіна, 1988; Хмелевский, 1889а, б.

Автор:

О.А. Петльований, Г.М. Паламар-Мордвинцева, М.О. Коніщук

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська