prevnext

Пеніум Борге

Penium borgeanum Skuja

Червона книга України Пеніум БоргеКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Гонатозигові. Gonatozygaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид, європейський ендемік, представник архаїчної групи десмідієвих водоростей.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Аркто-альпійський вид з європейським типом ареалу (Латвія, Швеція, Україна). Формує диз'юнктивний ареал на території України (Карпатський та степовий). Адм. регіони: Зк, Дц.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, здебільшого у гірських районах, трапляється зрідка, поодиноко: водойми Карпатського біосферного заповідника - Мармороський, Угольсько-Широколужанський масиви, струмки Ужанського НПП та струмок поміж виходів граніту, відділення "Кам'яні Могили" Українського степового ПЗ.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофування, меліоративні заходи).

Умови місцезростання:

Болота, торфовища, озера, заплави річок та струмки.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Одноклітинна водорість циліндричної форми, 19-27 мкм завдовжки, 8-14 мкм завширшки, злегка перетягнута посередині. Кінці клітин заокруглено-притуплені, оболонка гладенька, без поясків. Хлоропласти з 2 помітними поздовжніми ребрами, з 1 центральним піреноїдом. Статевий процес - кон'югація. Зигоспори 19-32 мкм завдовжки, 24-27 мкм завширшки, 13-16 мкм завтовшки, ширина перешийку - 13-17 мкм, жовто-коричневі, Н-подібної форми, гладенькі з горбкуватими прикрасами на кутах. Розмноження вегетативне (поділ клітини нав піл) та статеве (зигоспори).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Створення мережі альгорезерватів у районах зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Паламар-Мордвинцева, 1978, 1999, 2003; Петлеванньй, 2001; Царенко та ін., 1997; Царенко, Парчук, 1998.

Автор:

О.А. Петльований, О. П. Білоус

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська