prevnext

Хара Брауна

Chara braunii C.C. Gmellin

Червона книга України Хара БраунаКарта поширення виду

Водорості
Стрептофітові водорості. Streptophyta
Харові. Charaсeae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Вид з диз'юнктивним ареалом. Релікт.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Диз'юнктивно на усіх материках. Формує в Україні три локалітети: карпатський, південно-центральний та приазово-чорноморський. Адм. регіони: Зк, Дн, Хр, Од, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Локальні популяції нечисленні. Спостерігається тенденція до скорочення.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (знищення екотопів та евтрофування водойм).

Умови місцезростання:

Бентос мілких стоячих водойм (ставки, ями, канави, рисові поля), зрідка річки (застійні ділянки). Віддає перевагу теплим водам.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань однорічна, заввишки до 60 см, ку-щикоподібна, часто розлога, із прозоро-зеленими гнучкими стеблами без кори та листками завдовжки до 2 см, іноді слабко інкрустована. Розмножується статевим шляхом (парні оогонії та антеридії утворюються в одному вузлі). Оогонії широкоовалоїдні, ооспори еліпсоїдноцилін-дричні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид занесений до ЧКУ (1996). Потребує створення альгорезерватів у відомих місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.

Основні джерела інформації:

Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991; ЧКУ, 1996.

Автор:

Г.М. Паламар-Мордвинцева, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська