l1

prevnext

Гіалекта стовбурова

Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp

Червона книга України Гіалекта стовбуроваКарта поширення виду

Лишайники
Сумчасті гриби, аскоміцети. Ascomycota
Гіалектові. Gyalectaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Неморальний диз'юнктивний лишайник, чутливий до змін лісових екосистем.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Спорадично в Європі (від Скандинавії, Британських о-ів та Піренейського п-іва до Чехії, Польщі, Словаччини, України, Угорщини). Закарпаття, Українські Карпати. Адм. регіон: Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється невеликими групами або поодинці. За останні десятиріччя чисельність місцезнаходжень виду різко зменшилася, частина місцезнаходжень зникла.

Причини зміни чисельності:

Вирубування гірських лісів.

Умови місцезростання:

У гірських лісах; на корі старих листяних порід, особливо на липах, кленах, дубах, берестах, поверх мохів.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань дуже тонка, іноді зникає, рівна, матова, у вигляді маленьких плям, забарвлених інакше, ніж субстрат, світло-сіро-зеленуватого кольору, білувата чи зовсім непомітна. Апотеції зазвичай скупчені і численні, або розсіяні, до 0,1-0,2 мм у діаметрі, помітні лише через лупу. Диск круглястий, увігнутий, світло-тілесного кольору, майже крапкоподібний, з порівняно товстим сланевим краєм. Розмножується статевим шляхом (довгастими або яйцеподібними муральними (з 3-7 поперечними та 1-2 поздовжніми перетинками) спорами).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Карпатському та Ужансько-му НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, розширювати мережу заповідних об'єктів, включаючи відомі сучасні локаліте-ти виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Kondratyuk & Coppins 2000; Kondratyuk, 2003; Bielczyk, 2004; Макаревич и др., 1982; Окснер, 1956; Определитель лишайников 1975.

Автор:

С.Я. Кондратюк

Фото, малюнок:

С.Я. Кондратюк