l1

prevnext

Лептогій Шредера (Шрадера)

Leptogium sсhraderi (Ach.) Nyl.

Червона книга України Лептогій Шредера (Шрадера)Карта поширення виду

Лишайники
Сумчасті гриби, аскоміцети. Ascomycota
Коллемові. Collemataceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид відкритих ландшафтів.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Гірські регіони Європи, Передньої Азії та Пн. Африки. Кримський п-ів (г. Чатир-Даг, Тирке, Долгоруківська яйла, Карабі-яйла), Миколаївська обл. (Снігурівський р-н). Адм. регіони: Мк, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Зустрічається розсіяними групами.

Причини зміни чисельності:

Розорювання степових ділянок, випасання овець, рекреаційне навантаження.

Умови місцезростання:

На ґрунті; у петрофітних степах між невеличкими вапняковими камінцями.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань дрібно-кущиста, формує маленькі, 5-15 мм у діаметрі та до 5 мм заввишки дернинки, темно-коричнева, глибоко розділена на вузенькі лопаті. Лопаті циліндричні, блискучі, висхідні, переплутані між собою, з дрібно-зморшкуватою поверхнею, 0,1-0,6 мм у діаметрі, іноді з дрібними зернистими ізидіями. Слань зверху та знизу вкрита одним шаром псевдопарен-хіматозних клітин. Серцевина складається з пухко розташованих безбарвних гіф та ланцюжків цианобактерії Nostoc. Апотеції зустрічаються рідко; до 1,5 мм у діаметрі, відсутні в українських зразках. Аскоспори муральні, безбарвні, 23-33 х 10-12 мкм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у геологічному заказнику загальнодержавного значення "Гірський карст Криму". Необхідно зберегти локалітети з місцями зростання виду, контролювати стан популяцій на вказаних територіях, виявити нові місцезнаходження виду для уточнення його сучасного ареалу та охорони.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Ходосовцев 2002 а, в.

Автор:

О.Є. Ходосовцев

Фото, малюнок:

С.Я. Кондратюк