prevnext

Ліхеномфалія (омфаліна) Гудсонова (ботридина зелена)

Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

Червона книга України Ліхеномфалія (омфаліна) Гудсонова (ботридина зелена)Карта поширення виду

Лишайники
Базидіомійети, базидіальні гриби. Basidiomycota
Трихоломові. Tricholomataceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Субарктично-високогірний вид, єдиний з базидіальних лишайників на території України

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд. і Центральна Європа, Зх. та Сх. Сибір, Далекий Схід, Японські о-ви, Пн. Америка. Українські Карпати. Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Утворює більш-менш численні групи або росте поодинці.

Причини зміни чисельності:

Зміни біотопів унаслідок порушення природної рівноваги в болотних угрупованнях, антропогенні фактори (забруднення повітря, витоптування тощо).

Умови місцезростання:

Мохи (особливо сфагнові), рослинні рештки в болотних угрупованнях, рідше - на ґрунті; переважно у високогір'ї; в затінених місцях.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань листувата, складається з невеликих (до 0,5 мм завширшки) яскраво-зелених лусочок з відігнутими догори білуватими краями (стадія Coriscium). Плодоносить у вигляді маленьких (заввишки 1-3 см) грибів з кремово-білуватою шапинкою (стадія Botrydina). Розмножується вегетативно (фрагментами слані) та статевим шляхом (одноклітинними, безбарвними базидіоспо-рами).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Карпатському НПП та Карпатському БЗ. Слід контролювати стан популяцій на цій території, дослідити можливі місцезнаходження та в разі виявлення виду взяти їх під охорону. Здійснювати заходи, спрямовані на збереження болотяних угруповань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Heikkila, Kallio , 1966, Макаревич, Навроцкая, Юдина, 1982; Красная книга СССР, 1984; Oberwinkler, 1984; ЧКУ, 1996.

Автор:

О.Б. Блюм

Фото, малюнок:

С.Я. Кондратюк