l1

prevnext

Солоріна двоспорова

Solorina bispora Nyl.

Червона книга України Солоріна двоспороваКарта поширення виду

Лишайники
Сумчасті гриби, аскоміцети. Ascomycota
Пельтигерові. Peltigeraceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Арктико-альпійський лишайник на межі поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Спорадично в Європі (в арктичних р-х, на пд. в горах), на Кавказі, в Середній Азії, Гренландії. Українські Карпати, ширколистянолісова зона (реліктове місцезростання). Адм. регіони: Тр, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється невеликими групами або поодинці.

Причини зміни чисельності:

Знищення локалітетів під час тотальних змін гірських екосистем, при рекреаційному навантаженні.

Умови місцезростання:

Частіше високо в горах, ніж реліктові рідкісні місцезнаходження на рівнинах; на ґрунті, багатому на вапно.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань тонка, складається із заокруглених чи безформних маленьких лусочкоподібних листочків 2-10 мм у діаметрі, зрідка більше, зверху сірувата чи коричнювато-жовтувата, зазвичай з білуватою поволокою, з нерівною поверхнею, іноді з кулястими чи лускатими цефалодіями. Знизу слань світла, а під апо-теціями, де утворююється килимовий шар, - коричнювата, з маленькими ридзинами. Апотеції прирослі на дні глибоких ямок, більш-менш круглясті, 0,5-1,5 мм у діаметрі, ввігнуті, розташовані по 1-2 в центральній частині листочків слані на дні заглиблень. Розмножується статевим шляхом (червоно-коричневими двоклітинними спорами).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Карпатському БЗ та філіалі "Кременецькі гори" ПЗ "Медобори". Необхідно контролювати стан популяцій, розширювати мережу заповідних об'єктів, включаючи відомі сучасні локалітети виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Kondratyuk & Coppins 2000; Kondratyuk, 2003; Ма-каревич и др., 1982; Окснер, 1956; Определитель лишайников., 1975.

Автор:

С.Я. Кондратюк

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков