l1

prevnext

Леукокарпія біаторова

Leucocarpia biatorella (Arnold) Vezda

Червона книга України Леукокарпія біатороваКарта поширення виду

Лишайники
Сумчасті гриби, аскоміцети. Ascomycota
Веррукарієві. Verrucariaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Альпійський плейстоценовий реліктовий монотипний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа (Австрія, Італія, Чехія, Словаччина, Велика Британія). Кримський п-ів (г. Бабу-ган). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Відома єдина популяція в Україні.

Причини зміни чисельності:

Витоптування під час випасання худоби, рекреаційне навантаження, заліснення яйл.

Умови місцезростання:

На мохах поверх карбонатних ґрунтів; в умовах із прохолодним та вологим кліматом.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань непомітна, зернисто-бородавчаста, зеленувата. Перитеції напівзаглиблені в слань, рожево-жовті, 0,4-0,8 мм у діаметрі, широко-конічні. Ексципул світло-рожевий до безбарвного. Парафізи розпливаються в слиз. Перифі-зи 60-70 х 1 мкм. Сумки Verrucaria-типу, 8-спо-рові, аскоспори муральні, безбарвні, 25-45 х 10-14 мкм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Кримському ПЗ. Заборонені випасання худоби і штучне заліснення яйл.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Ходосовцев, 2005.

Автор:

О.Є. Ходосовцев

Фото, малюнок:

С.Я. Кондратюк