l1

prevnext

Леканора Реутера (Ройтера)

Lecanora reuteri (Trevis.) Scharer

Червона книга України Леканора Реутера (Ройтера)Карта поширення виду

Лишайники
Сумчасті гриби, аскоміцети. Ascomycota
Леканорові. Lecanoraceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Альпійський третинний реліктовий вид з диз'юнктивним вузьким ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд. Європа, Пн. Африка (Алжир). Кримський п-ів (Чигинітра). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Зустрічається поодинокими, розсіяними сланями.

Причини зміни чисельності:

Руйнування біотопів виду внаслідок антропогенного впливу (рекреаційне навантаження).

Умови місцезростання:

На прямовисних поверхнях карбонатних гірських порід у високогір'ях.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань у вигляді напівкруглястих, подушко-подібних розеток 0,5-1,5 см у діаметрі, товста, 1,0-1,5 мм завтовшки, вохристо-жовтувата до вохристо-сіруватої, шагренева, по краю з короткими лопатями, вкрита вохристо-білуватою зернистою поволокою. Лопаті тісно приєднані, 0,5-1,0 мм завдовжки. Апотеції розвиваються в центрі слані, сидячі 0,5-1,0 мм у діаметрі, числені. Диск увігнутий до плоского, світло-коричнюватий до коричнювато-жовтуватого, оточений сланню одного кольору із сланевим краєм. Сумки 8-спорові, аскоспори 10-12 х 5-6 мкм, еліпсоїдні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Слід контролювати стан популяцій, дослідити можливі місцезнаходження та в разі виявлення виду взяти їх під охорону.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Ходосовцев, 2002 а.

Автор:

О.Є. Ходосовцев

Фото, малюнок:

С.Я. Кондратюк