l1

prevnext

Лептогіум черепицеподібний

Leptogium imbricatum P. Jorg.

Червона книга України Лептогіум черепицеподібнийКарта поширення виду

Лишайники
Сумчасті гриби, аскоміцети. Ascomycota
Коллемові. Collemataceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Альпійський реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа (Норвегія, Швеція, Фінляндія, Росія, Естонія, Шотландія, Австрія, Україна). Крим (Чатир-Даг). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Утворює невеликі групи.

Причини зміни чисельності:

Витоптування під час випасання худоби, рекреаційне навантаження.

Умови місцезростання:

На ґрунті; у високогір'ях.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань складається з черепитчасто перекриваючих одна одну лусочок, які утворюють дернинки до 3 см у діаметрі. Лусочки 0,1-1,0 мм завширшки, гладенькі, блискучі, блакитно-сірі до темно-коричневих, особливо на кінцевих лусочках, на кінчиках зазубрені до надрізаних. Нижня поверхня блакитно-сіра з рідкими гі- фальними виростами, що прикріплюють слань до субстрату. Апотеції рідкісні (в українському матеріалі відсутні), сидячі, до 1 мм у діаметрі, з ясним сланевим краєм та увігнутим коричневим диском. Слань параплектенхімна зверху до низу, окремі клітини 5-10 мкм у діаметрі. Водорості Nostoc, утворюють короткі ланцюжки. Аскоспори еліпсоїдні, муральні, безбарвні 20-35 х 7-15 мкм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Слід контролювати стан популяцій, дослідити можливі місцезнаходження та в разі виявлення виду взяти їх під охорону.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Ходосовцев, Попов, 2003.

Автор:

О.Є. Ходосовцев

Фото, малюнок:

С.Я. Кондратюк